Інститут створений в 2010 році. Він – один з найбільших і динамічно розвиваючихся структурних підрозділів університету.

Інститут є правонаступником факультетів «Авіаційного обладнання», «Електроніки та телекомунікацій» та «Інституту електроніки та систем управління», які мають більш ніж піввікову історію, в становленні і розвитку яких значну роль відіграли визначні вчені світового рівня в галузях технічної кібернетики, інформатики та інформатизації суспільства, абстрактної теорії систем, теоретичної електротехніки та електроніки, моделювання складних систем, систем комп’ютерного моніторингу складних технологічних процесів і об’єктів, авіаційного та космічного тренажеробудування академіки О.І. Кухтенко та Г.Є. Пухов, член-кореспондент НАН України В.В. Васильєв, та інші. Під їх керівництвом було створено потужні науково-педагогічні школи, які успішно розвиваються і сьогодні, поєднуючи сучасні методики і технології навчання з фундаментальною освітою.

Інститут аерокосмічних систем управління сьогодні – це насамперед висококваліфікований науково-педагогічний колектив, в складі якого академіки і члени-кореспонденти Національної академії наук України, Заслужені діячі науки і техтехніки України, Лауреати Державних премій України та Премій Національної академії наук України, лабораторії з сучасним обладнанням, комп’ютерні класи з сучасним програмним забезпеченням та виходом в мережу Internet, передові методики навчання українською та англійською мовами. Він об’єднує понад 200 найдосвідченіших висококваліфікованих викладачів і науковців та талановиту молодь.
Головна | Абітурієнту | Студенту | Історія інституту | Структура інституту | Наука | Контакти
© 2011 NAU