НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ ГУРТКИ КАФЕДРИ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ

п/п
Назва гуртка
Керівник
Час та місце проведення
Кількість студентів
1.
Робототехнічні системи управління
д.т.н., професор Азарсков В.М.
2-й тиждень, четвер, 15-00 - 17-00
4
2.
Застосування теорії надійності в системах управління літальних апаратів.
к.т.н., доцент Абрамович О.О.
Понеділок, 5-513, 15-00 - 16-00
7
3.
Розробка наукоємних технологій створення конкурентоздатних бортових кібернетичних комплексів рухомих об’єктів.
д.т.н., професор Блохін Л.М.
2-й тиждень, вівторок, 5.502а, 12.00 - 14.00
2
4.
Визначення динамічних та статичних характеристик об’єкта.
к.т.н., доцент Галагуз Т.А.
2-й тиждень, четвер, 5-513, 11-30 - 12-30
2
5.
Лазерні допплерівські вимірювальні системи.
к.т.н., доцент Дивнич М.П.
2-й тиждень, вівторок , 5.521, 15-00 - 16-00
4
6.
Адаптивне робастне управління.
к.т.н., професор Житецький Л.С.
1-й тиждень, четвер, 5.502, 12.00 – 14.00
2
7.
Прилади та системи контролю авіадвигунів та вимірювання висотно-швидкісних параметрів.
к.т.н., доцент Іванов І.О.
1-й тиждень, вівторок, 5.504, 15-20 - 16-50
5
8.
Ідентифікація моделей динаміки літальних апаратів.
к.т.н., доцент Кліпа А.М.
2-й тиждень, понеділок, 5.513, 11-40 - 13-10
1
9.
Моделювання та управління технологічними системами.
к.т.н., доцент Кічігін А.А.
1-й тиждень, вівторок, 5.501, 13-30 - 15-00
4
10.
Стабілізація інерціальних платформ з корисним навантаженням.
к.т.н., професор Сущенко О.А.
1-й тиждень, п'ятниця, 5.501, 4 пара
2
11.
Закони управління рухом літака.
к.т.н., доцент Троянов П.П.
1-й тиждень, середа, 5.502, 15-20 - 16-50
2
12.
Системи управління та навігації для безпілотних літальних апаратів.
д.т.н.,професор Тунік А.А.
2-й тиждень, середа, 5.502а, 4 пара
4
СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ ГУРТКИ КАФЕДРИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ І СВІТЛОТЕХНІКИ

п/п
Назва гуртка
Керівник
Час та місце проведення
Кількість студентів
1.
Моделювання світлотехнічних характеристик з використанням програмних пакетів "Mathematica", "Matlab/Simulink".
д.т.н., професор Васильєв В.В.
1-й тиждень, понеділок, 5.514, 1 пара (раз в місяць)
-
2.
Дослідження параметрів світлодіодів та світлотехнічних систем на їх основі.
к.т.н., доцент Шевченко В.О.
1-й тиждень, середа, 5.314, 3 пара (раз в місяць)
-
3.
Статистичні методи оцінки точності та надійності бортових обчисоювальних систем на етапах випробуваннь та експлуатації.
к.т.н., професор Зеленков О.А.
2-й тиждень, середа, 5.514, 4 пара (раз в місяць)
-
4.
Лазерні системи передачі інфомрації. Волоконно-оптичні системи.
к.т.н., доцент Шевченко В.О.
1-й тиждень, середа, 5.314, 3 пара (раз в місяць)
-
5.
Методи та засоби проектування комп'ютеризованих систем управління в електротехніці та світлотехніці.
к.т.н., доцент Воронов С.І.
1-й тиждень, вівторок, 5.414, 3 пара (раз в місяць)
-
6.
Дослідження стану електроенергетичних систем із врахуванням навантаження.
к.т.н., доцент Воронов С.І.
1-й тиждень, вівторок, 5.414, 3 пара (раз в місяць)
-
7.
Методи діагностування світлотехнічних систем аеродромів.
к.т.н., доцент Венецян С.Г.
2-й тиждень, понеділок, 5.205, 3 пара (раз в місяць)
-
8.
Методи контрою надійності технічних систем.
к.т.н., доцент Дев'яткіна С.С.
2-й тиждень, середа, 5.205, 3 пара (раз в місяць)
-
СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ ГУРТКИ КАФЕДРИ АВІАЦІЙНИХ КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНИХ КОМПЛЕКСІВ

п/п
Назва гуртка
Керівник
Час та місце проведення
Кількість студентів
1.
Навігаційно-пілотажні комплекси.
к.т.н., професор Філяшкін М.К.
1-й тиждень, понеділок, 5.409, 15.30 - 17.00
-
2.
Системи автоматизованого проектування.
д.т.н., професор Синєглазов В.М.
1-й тиждень, понеділок, 5.411, 15.30 - 17.00
-
3.
Комп'ютерні технології.
к.т.н., доцент Юрченко О.С.
2-й тиждень, понеділок, 5.409, 15.30 - 17.00
-
4.
Технічні засоби автоматизації.
старший викладач Кринецький М.І.
2-й тиждень, понеділок, 5.418, 15.30 - 17.00
-
5.
Технічні засоби вимірювання.
к.т.н., доцент Козлов А.П.
2-й тиждень, понеділок, 5.411, 15.30 - 17.00
-
СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ ГУРТКИ КАФЕДРИ ЕЛЕКТРОНІКИ

п/п
Назва гуртка
Керівник
Час та місце проведення
Кількість студентів
1.
Радіолокаційні методи і системи та обробка сигналів.
д.т.н., професор Яновський Ф.Й.
2-й тиждень, вівторок, 3.404, 4 пара
2
2.
Комп'ютерне проектування КМОП інтегральних схем в мікрохвильовому діапазоні частот.
д.т.н., професор Уланський В.В.
2-й тиждень, середа, 3.406, 4 пара
5
3.
Завадостійке кодування та криптографічний захист інформації.
д.т.н., професор Білецький А.Я.
1-й тиждень, понеділок, 3.407, 5 пара
9
4.
Проектування цифрових пристроїв на мові VHDL.
к.т.н., професор Корчинський А.П.
2-й тиждень, понеділок, 3.425, 5 пара
-
5.
Розробка та дослідження цифрових пристроїв на мікроконтролерах та FPGA.
старший викладач Бідний М.С.
2-й тиждень, вівторок, 3.409, 5 пара
3
6.
Моделювання нанорозмірних біоелектричних процесів.
д.ф.-м.н., професор Азнакаєв Е.Г.
2-й тиждень, понеділок, 3.405, 5 пара
3
7.
Цифрова обробка сигналів та зображень.
д.т.н., професор Шутко В.М.
1-й тиждень, понеділок, 3.425, 5 пара
1
СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ ГУРТКИ КАФЕДРИ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ПРИСТРОЇВ ТА СИСТЕМ

п/п
Назва гуртка
Керівник
Час та місце проведення
Кількість студентів
1.
Компютерне моделювання антенніх систем.
к.т.н., доцент Щербина О.А.
Четвер, 3.322, 15.20 - 16.30
2
2.
Прогнозування поширення радіохвиль.
к.т.н., доцент Габрусенко Є.І.
Вівторок, 3.329, 15.30 - 17.00
5
3.
Розробка радіоканалу БПС.
к.т.н., доцент Задорожній Р.О.
Вівторок, 3.324, 13.30 - 15.00
4
4.
Інформатика та програмування.
асистент Моргун О.А.
Пятниця, 3.319, 13.30 - 15.00
6
СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ ГУРТКИ КАФЕДРИ БІОКІБЕРНЕТИКИ І АЕРОКОСМІЧНОЇ МЕДИЦИНИ

п/п
Назва гуртка
Керівник
Час та місце проведення
Кількість студентів
1.
Моделювання перехідних процесів сигналів біоритмів мозку людини.
д.т.н., професор Кузовик В.Д.
-
4
2.
Метрологія біомедичної апаратури.
д.т.н., професор Кошева Л.О.
-
5
3.
Методи та засоби оброблення сигналів та зображень.
к.т.н. доцент Буриченко М.Ю.
-
5
4.
Проектування автоматизованої інформаційної системи виробництва.
к.т.н. доцент Іванець О.Б.
-
3
5.
Технологічні процеси БМА.
асистент Кучеренко В.Л.
-
3
6.
Методика дослідження кори головного мозку за результатами електроенцефалограми.
асистент Булигіна О.В.
-
2
7.
Апаратно-програмне забезпечення біомедичних комплексів.
асистент Оникієнко Ю.Ю.
-
5
8.
Інформаційні системи в медицині.
асистент Дворнік М.В.
-
2
9.
Медико-біологічні властивості БМА.
д.м.н. професор Моісеєнко Є.І.
-
4
10.
Фізико-хімічні основи структурних РЕА.
асистент Білоцерківський О.І,
-
4
Головна | Абітурієнту | Студенту | Історія інституту | Структура інституту | Наука | Контакти
© 2011 NAU