ПУБЛІКАЦІЇ

1. Ільїн О. Ю., Філяшкін Н. К., Черних Ю. О. Пілотажно-навігаційні системи та комплекси. Підручник. К.: КІ ВПС 1999 - 335 с.

2. Кінематичні співвідношення в трьохкоординатному пульті ручного управління для квазіпредметної системи управління кутовим положенням літака. 4 мп. а. Кашматов В.Й.

3. Основи систем автоматизованого проектування. (англ.). Конспект лекцій. Козлов А.П. Синєглазов В.М.

4. Технічні засоби автоматизації (англ.). Навчальний посібник . Мухіна М.П., Синєглазов В.М.

5. Синєглазов В.М., Філяшкін Н.К. Автоматизовані системи управління повітряних суден.: Підручник. - К.: НАУ , 2003. - 502 с.

6. Мухіна М. П., Синєглазов В. М. Інформаційно-вимірювальні комплекси пілотажно-навігаційних систем.: Навчальний посібник (англ. мова). - К.: НАУ , 2004. - 160 с

Навчальні посібники

1. В.П. Бабак, В.М. Синєглазов, С.Г. Таранов. Самонастраивающиеся информационные системы. -К.:НАУ, 2006г., 170 стр.

2. Козлов А.П., Тупіцин М.Ф.. Методичні вказівки до курсової роботи по курсу "Графічне та геометричне моделювання", -К.:НАУ, 2006р, 20 арк.

3. Mukhina М.P. Instrumentation of flight and navigation systems, NAU, 2006, 170p.

Наукові статті

1.  Мухіна М.П., Дацюк Р.С., Лазарєва К.І. "Алгоритм визначення відстані від відомого орієнтира в задачах візуального позиціонування мобільних об'єктів";
У збірнику "Радио, электроника и информатика»; Научно-технический журнал Харьковского национального университета радиоэлектроники; № 2(33), апрель-июнь 2006г.;

2. Лазарєва К.І., Дацюк Р.С., Мухіна М.П.«Управління рухом мобільного об'єкта на основі розпізнавання візуальної інформації";
У збірнику «Автоматизированные системы управления и приборы автоматики»; Всеукраинский межведомственный научно-технический сборник Харьковского национального университета радиоэлектроники; Вып. 135, 2006г.

3. Красноусова О.Ю. «Определение операторных изображений сигналов без вычисления интеграла Лапласа»; -К.: Вісник НАУ №1, 2006р.

4.  Красноусова О.Ю.«Использование свойств дельта-функций при определении спектров сигналов» -К.: Вісник НАУ №2, 2006р.

Електронні посібники

1. Філяшкін М.К. Методичні вказівки для студентів-заочників з вивчення дисципліни "Основи автоматизованого керування рухом";

2. Філяшкін М.К. Методичні вказівки для студентів-заочників по виконанню контрольних і курсових робіт з вивчення дисципліни "Основи автоматизованого керування рухом;

3. Калініченко В.В. Конспект лекцій з дисципліни "Адаптивні та оптимальні ситеми керування і контролю". 2005 р.

4. Калініченко В.В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Аналітичне конструювання динамічних систем". 2005 р.

5. Кринецький М.І. Конспект лекцій по мікропроцесорній техніці;

6. Кринецький М.І. Методичні вказівки по виконанню контрольних і курсових робіт з вивчення дисципліни "Мікропроцесорна техніка";

Участь у конференціях

СЕКЦІЯ 8 Автоматизовані системи управління технологічними процесами Керівник: В.М. Синєглазов Секретар: М.П. Мухіна 22 вересня 2009 p., 10:00, ауд. 5-411
1. Technique of definition of the initial navigating information in special conditions. A.K. Ablesimov, prof., National aviation university, Ukraine.
2. Реализация подсистемы вывода информации геоинформационной системы с использованием библиотеки shapelib. С.И. Илъницкая, В.М. Синеглазое, д.т.н., проф., Национальный авиационный университет, Украина.
3. Можливості використання слабких повітряних потоків для видобутку енергії. К.М. Сидоренко, аспірант, Національний авіаційний університет, Україна.
4. Линейная модель произвольных движений руки человека-оператора с рукояткой, моделирующей динамику дистанционно управляемого объекта. В.И. Катматов, к.т.п., доц., Национальный авиационный университет, Украина.
5. Алгоритми прогнозування розвитку похибок БШС в інерціально-супутникових системах навігації. М.К. Філяшкін, к.т.н., проф., Національний авіаційний університет, Україна.
6. Алгоритм одночасного позиціонування та картографування (SLAM) на основі візуальної та далекомірної інформації. М.П. Мухіна., іспит, Національний авіаційний університет, Україна.
7. Критерії оцінки якості технічної документації для проектування і виробництва авіоніки в цивільній авіації. О.Г. Ситник, к.т.н., доц., О.С. Юрченко, к.т.н., доц., Національний авіаційний університет, Україна.
8. Побудова автоматизованої системи управління енергетичною інфраструктурою аеропорту. В.М. Синеглазое, д.т.н., проф., О.І. Варченко, доц. НАУ, О.ІЇ. Барановська, Національний авіаційний університет, Україна.
9. Адаптивная бортовая система управления летательных аппаратов. О.В. Мельников, к.т.н., доц., Национальный авиационный университет, Украина.
10. Потенцирующий ЦАП автоматизированной измерительной системы. И.Ю. Сергеев, к.т.н., доц., Национальный авиационный университет, Украина.
11. Алгоритм повышения эффективности функционирования системы TCAS. Н.Ф. Тупицин, к.т.н., доц., Национальный авиационный университет, Украина.
12. Використання оптичних методів для неруйнівного контролю циліндричних деталей. М.П. Марксов, 71/. Мар'ясова, к.т.н. НАУ, В.М. Синеглазое, д.т.н., проф., Національний авіаційний університет, Україна.
13. Реформирование учебных материалов в автоматизированной системе обучения. В.М. Синеглазое, д.т.н., проф., С.П. Борсук, к.т.н., доц., Национальный авиационный университет, Украина.
14. Устройство приема сейсмосигналов. А.П. Козлов, к.т.н, доц., Национальный авиационный университет, Украина.
15. Автоматизація приймально-здавальних випробувань (ГОВ) систем релейного захисту. В.М. Білий, Національний авіаційний університет, Україна.
16. Стендові випробовування авіаційних конструкцій. В.П. Подольський, Національний авіаційний університет, Україна.
17. Автоматизована система контролю якості електроенергії. О. В. Осадчий, В.М. Білий, В.П. Подольський, Національний авіаційний університет, ДПВО "Київприлад", Україна.
18. Применение элементов мобильной многопозиционной радиодальномерной системы посадки летательных аппаратов в расширенных объемах аэронавигационного обслуживания. Я.В. Кондратов, к.т.н., предприятие «Авиа-радиосервис», Украина. Т.С. Фиалкина, Национальный авиационный университет, Украина.

ПУБЛІКАЦІЇ

Тупицин Н.Ф. Алгоритм повышения эффективности функционирования системы TCAS Друк. Том 2:Матеріали ІХ Міжнародної наук.-техн. конф. «АВІА-2009». – Т.2.- К.: НАУ, 2009, С.8.47-8.50.

Аблесимов А. К. Корректирующие устройства систем автоматики // Електроніка та системи управління, №1(19) – К.: НАУ, 2009. – С. 98 – 102.
Тупицин Н. Ф. Алгоритм определения характеристик движения транспортного средства с помощью видеокамеры // Електроніка та системи управління, №1(19) – К.: НАУ, 2009. – С. 151 – 154.
Козлов А. П., Горбач О. К. Пристрій вимірювання ударного тиску в закритому об'ємі // Електроніка та системи управління, №2(20) – К.: НАУ, 2009. – С. 27 – 31.
Аблесимов А. К., Сенькович А. В. Анализ влияния конструктивных параметров на устойчивость асу методом D-разбиения // Електроніка та системи управління, №2(20) – К.: НАУ, 2009. – С. 92 – 97.
Філяшкін М. К., Бадзим О. П. Алгоритм роботи комбінованої системи штурвального керування // Електроніка та системи управління, №2(20) – К.: НАУ, 2009. – С. 98 – 102.
Філяшкін М. К., Закордонець А. А. Алгоритм роботи адаптивної системи керування бічним рухом безпілотних літальних апаратів на етапі виходу на задану лінію шляху // Електроніка та системи управління, №2(20) – К.: НАУ, 2009. – С. 103 – 109.
Аблесімов О. К., Дьяконова О. М. Автоматизація процесів топоприв'язки рухомих об'єктів // Електроніка та системи управління, №2(20) – К.: НАУ, 2009. – С. 118 – 121.
Красноусова О. Ю., Егоршин, Ю. А. Способы определения символических изображений сигналов без вычислений интегралов Лапласа и Фурье // Електроніка та системи управління, №3(21) – К.: НАУ, 2009. – С. 39 – 43.
Кашматов В. И. Введение в анализ проблем оптимального взаимодействия оператора с объектом в дистанционной системе управления // Електроніка та системи управління, №3(21) – К.: НАУ, 2009. – С. 106 – 111.
Синєглазов В. М., Сільвестров А. М., Спінул Л. Ю., Піксотов В. В. Ідентифікація нелінійності моделі Гамерштейна на основі критерію Пухова // Електроніка та системи управління, №3(21) – К.: НАУ, 2009. – С. 147 – 151.