АСПІРАНТУРА


Захищені дисертації


Наукові керівники


д.т.н., професор Азарсков В.М.
д.т.н., професор Блохін Л.М.
д.т.н., професор Тунік А.А.
д.т.н., професор Машков О.А.


ЗАХИСТИЛИ ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ


1. Землянський В.М.
2. Парняков Є.С.
3. Синєглазов В.М.
4. Азарсков В.М.
5. Осадчий С.І.


ЗАХИСТИЛИ КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ


1. Абрамович О.О. Робастна оптимізація цифрових законів управління польотом безпілотних літальних апаратів. 2005
2. Білак Н.В. Динамічне проектування оптимальної системи стабіліізаціі бічного каналу літака. 2005
3. Галагуз Т.А. Структурно-параметричний синтез робастних систем управління польотом. 2007
4. Вовк В.Г. Оцінювання динамічних характеристик вертольота з вантажною підвіскою у режимі висіння. 2007
5. Сюй Гуодун Робастні автопілоти для малих безпілотних літальних апаратів, основаних на нечіткій логіці. 2007
6. Опанасюк І.І. Використання антенних решіток із змінними параметрами в засобах РТС для підвищення якості їх функціонування. 2006
7. Джасім Мухаммед Гаксмі Розробка і дослідження методик розрахунку надійності паралельних невідновлюваних структур систем авіоніки. 2007
8. Петрова Ю.В. Методологія початкового відбору операторів шляхом знімання візуальної стохастичної інформації. 2006
9. Коробчинський М.В. Методика побудови системи зв'язку на основі безпілотних літальних апаратів. 2006
7. Мельник К.В. Технологія ?-синтезу в задачах керування польотом. 2006.
8. Кліпа А.М. Ідентифікація динамічних характеристик легких пілотованих та малих безпілотних літальних апаратів. 2009
9. Ашур Моханд Туат. Проектування систем управління БПЛА з елементами нечіткої логіки. 2009
10 Комнацька М.М. Структурно-параметричний синтез систем управління польотом з елементами нечіткої логіки. 2011
11. Горбатюк О.Д. Синтез систем забезпечення стійкості та керованості пілотованих і безпілотних вертольотів в умовах невизначеності. 2011
12 Литвинова О.В. Автоматизоване проектування оптимального спостерігача вихідних сигналів бортової навігаційної системи за результатами її динамічної атестації. 2011
13 Безкоровайний Ю.М. Структурна ідентифікація об’єктів у задачах автоматизованого проектування оптимальних систем стабілізації. 2011
14. Басанець О.П. Синтез робастних систем управління процесом наведення обертового безпілотного літального апарату по лазерному променю. 2011


Набір до аспірантури


1. Тимошенко Наталія Анатоліївна. Науковий керівник - Кривоносенко О.П., к.т.н., доц.
2. Луцько Дмитро Олександрович. Науковий керівник - Сущенко О.А., к.т.н., проф.
3. Стеценко Микола Васильович (в ІК НАНУ). Науковий керівник - Жітецькій Л.С., к.т.н., проф.
4. Замковий Денис Володимирович. Науковий керівник - Блохін Л.М., д.т.н., проф.
5. Єрьомін Андрій Сергійович. Науковий керівник - Бочарніков В.П., д.т.н., проф.
6. Ситниченко Наталія Дмитрівна. Науковий керівник - Блохін Л.М., д.т.н., проф.
7. Кухар Віталій Вікторович. Науковий керівник - Блохін Л.М., д.т.н., проф.
8. Ассаул Олексій Юрійович. Науковий керівник - Бочарніков В.П., д.т.н., проф.
9. Савченко Олександр Валентинович. Науковий керівник - Тунік А.А., д.т.н., проф.
10. Вальденмайер Георгій Георгійович. Науковий керівник -Тунік А.А., д.т.н., проф.
11. Біла Ірина. Науковий керівник - Блохін Л.М., д.т.н., проф.
12. Бочарніков Ілля Вікторович. Науковий керівник - Тунік А.А., д.т.н., проф.