НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

У процесі навчання студенти наших спеціальностей опановують значну кількість сучасних навчальних дисциплін, що забезпечують як високий рівень їхньої загальної підготовки, так і найсучасніший рівень спеціальної й профільної підготовки.

Навчальний матеріал, що освоюють наші студенти, закріплюється лабораторним практикумом в навчальних лабораторіях , а також прив'язується до реальних технічних об'єктів і технологій під час проведення виробничих і переддипломних практик. Наша кафедра має широкі наукові і науково-технічні зв'язки і сьогодні має у своєму розпорядженні можливість проведення виробничих і переддипломних практик у ряді вітчизняних і закордонних організацій і підприємств.

Розділ знаходиться в стані оновлення.