Завідувач кафедри

Азарсков
Валерій Миколайович

д.т.н., професор,
академік Міжнародної Слов'янської академії наук,
Міжнародної академії навігації й керування рухом,
Транспортної академії України і Російської академії транспорту,
лауреат Державної премії й Премії ім. академіка М.К. Янгеля
Національної академії наук України,
заслужений працівник транспорту України,
Почесний працівник космічної галузі України,
Почесний працівник авіаційного транспорту

Завідувач кафедри

Дорогі друзі!

В нашій країні є декілька пріоритетних галузей розвитку науки і техніки. Серед них - авіація, космічна техніка, управління різними складними системами, тощо. При сучасних жорстких вимогах до якості складної техніки і зростаючій конкуренції в різних галузях господарювання конче потрібні спеціалісти, які володіють сучасними наукоємними технологіями управління, чітко знають, що таке якість функціонування складних технічних систем, що таке конкурентоспроможність складних технічних систем і підприємства у реальних ринкових умовах.На сьогодні у всьому світі існує великий інтерес до комп’ютерної техніки, яка використовується у всіх сферах діяльності людини. Але знання тільки самого по собі комп’ютера вже не достатнє для успішної роботи фахівця! Виникає проблема: як використовувати комп’ютер для вирішення різних інженерних, практичних і наукових задач. Ця проблема зараз найбільш актуальна тому, що фахівці, які мають саме цей досвід та знання, користуються найбільшим попитом на ринку праці. . Щоб стати професіоналом в галузі комп’ютерно-орієнтованого вирішення цих задач потрібні глибокі знання цілого ряду теоретичних дисциплін, зокрема сучасної теорії управління. Потрібно добре уявляти механізми і алгоритми створення конкурентоспроможної техніки та ефективних систем управління організаціями Зазначені спеціалісти будуть “на вагу золота” в будь-якій країні, що випускає чи експлуатує складні системи. Диплом фахівця нашого університету визнається в усіх країнах світу, які підписали Лісабонську Конвенцію.

З повагою,

Завідувач кафедры
систем управління літальних апаратів
доктор технічних наук, професор
Азарсков Валерій Миколайович
конт.тел. (044) 497-81-86, 406-74-27, 406-71-84, 408-58-43    Персональний E-mail -mail:   azarskov@nau.edu.ua