НАВЧАЛЬНІ І ДОСЛІДНИЦЬКІ ЛАБОРАТОРІЇ


Наша кафедра має ряд сучасних учбових лабораторій, оснащених практично всім необхідним устаткуванням. Дані лабораторії використовуються не тільки в учбовому процесі, але і задіяні в наукових дослідженнях, які проводять аспіранти і співробітники кафедри.

Лабораторія автоматизованих систем управлення специіалізованого призначення

5-508

Лабораторія технологічних та інформаційно-обчислювальних процесів

5-504

Лабораторія систем ориєнтації та навігації

5-506

Науково-дослідна лабораторія

5-501

Комп'ютерні класи

5-503, 5-509


Створені лабораторії дозволяють студентам оволодіти досить складними процесами, які відбуваються в електронних пристроях, енергетичних системах спеціального і широкого призначення, дозволяють оволодіти засобами розробки математичних моделей і проведення математичного моделювання різноманітних процесів в складних динамічних системах.

Паралельно з навчальним процесом наші студенти можуть підвищувати свій науково-технічний рівень, приймаючи участь у діяльності студентського науково-технічного товариства. Працюючи разом зі співробітниками кафедри над різними науковими і технічними проблемами, студенти не тільки розширюють свій професійний і науковий світогляд, засвоюють навички самостійної дослідницької роботи, але і роблять перші кроки, які рекомендують їх до подальшого навчання в аспірантурі.

Сьогодні наша кафедра розробляє спільно зі студентами цілий ряд науково-технічних напрямків і проектів.