НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Розвиток науки спричиняє вдосконалювання старих технологій і появі нових. Один з наслідків цієї тенденції є й розвиток систем керування.

Співробітники нашої кафедри прагнуть до постійного відновлення профільних підручників, навчальної і навчально - методичної літератури.

Розділ знаходиться в стані оновлення.