УМОВИ ПРИЙОМУ СТУДЕНТІВ


ІНСТИТУТ АЕРОНАВІГАЦІЇ


Кафедра систем управління літальних апаратів (СУЛА)


Галузь знань: 0502 «Автоматика та управління»
Напрям підготовки: 6.050201 «Системна інженерія»

спеціалізації:
050201.01– Системи управління і автоматики літальних апаратів;
050201.02– Комп’ютеризовані системи та робототехніка.
Форма навчання: денна, заочна.
Мови навчання: українська, російська, англійська.
Корпус №5, кім. 5-501, 5-502, 5-507 Тел. 497-8186, 406-7427, 406-68-95
e-mail: azarskov@nau.edu.ua
Завідувач кафедри – Азарсков Валерій Миколайович

Системна інженерія – новий престижний напрям, що виник в найбільш розвинених державах світу як нагальна потреба індустрії, бізнесу, наукових досліджень у професійних кадрах, здатних вирішувати питання створення та експлуатації складних високоавтоматизованиx технічних кібернетичних і організаційних систем на основі останніх ?досягнень світової науки і технологій, з широким застосуванням обчислювальної техніки та інтелектуальних інформаційних систем.

В першу чергу це стосується таких наукоємних галузей, як авіація і космонавтика, роботизовані комплекси сучасних підприємств тощо, які на сьогодні інтегрували останні досягнення світової науки і технологій.

При сучасних жорстких вимогах до якості складної техніки, зростаючій конкуренції при її створенні конче потрібні у всьому світі професіонали, які володіють сучасними наукоємними технологіями, чітко знають як забезпечити високу якість функціонування складних технічних систем і підтримувати конкурентоспроможність як випускаємої продукції так і організацій у реальних ринкових умовах. Вирішення цих завдань можливо лише при широкому застосуванні інформаційних технологій, які сьогодні використовуються у всіх сферах діяльності людини.

Саме таких спеціалістів ми і готуємо!

При підготовці фахівців забезпечуються:
- глибокі теоретичні знання електронної та комп’ютерної техніки, комп’ютерних технологій, сучасної теорії управління, інтелектуальних алгоритмів управління, тощо;
- спроможність у своїй практичній роботі застосовувати новітні наукоємні технології створення та експлуатації конкурентоспроможних бортових кібернетичних систем для авіації, космонавтики, морського транспорту тощо;
- здатність розробляти та впроваджувати новітні механізми та науково обгрунтовані алгоритми і програми управління роботизованими комплексами сучасних підприємств, фірмами та організаціями на основі системного підходу.

Випускник отримує гідну XXI століття фундаментальну системотехнічну, кібернетичну підготовку з науково-технічної експертизи якості та ефективності різних технічних комплексів і підприємств у реальних умовах їх функціонування: літальні апарати різного призначення авіаційні, космічні, морські об’єкти, складні роботизовані виробництва і технологічні процеси, процеси вирішення наукових проблем і таке інше).

Профілюючі дисципліни:
- Теорія систем та системний аналіз
- Об’єктно-орієнтоване та системне програмування
- Основи теорії управління польотом
- Комп’ютерна електроніка
- Архітектура комп’ютерних систем
- Комп’ютерні мережі
- Системи управління базами даних
- Мови програмування (Matlab, C++, Delphi, MatCad, Java, VHDL, C#, CADDS5i/OPTEGRA
- Основи орієнтації і навігації рухомих об’єктів
- Організація інформаційно-обчислювальних процесів
- Оптимальні системи управління
- Теорія автоматичного управління
- Вступ в системне управління організаціями
- Теорія і практика прийняття управлінських рішень
- Економіка та організація виробництва
- Проектування пристроїв та систем управління
- Науково-технічна експертиза якості систем.

За рахунок отриманої в університеті фундаментальної підготовки за фахом, після закінчення навчання, наші випускники працюють на престижних посадах як в Україні, так і за її межами генеральними директорами фірм і компаній, головними інженерами і конструкторами наукоємної техніки і технологій в авіаційній і космічній, приладобудівній і електронній галузях, в авіакомпаніях, викладачами вищих навчальних закладів, керівниками аналітичних підрозділів, фірм, банків, силових структур, митниці, провідними фахівцями, системними адміністраторами і інженерами-дослідниками в науково-дослідних і конструкторських організаціях, інститутах Національної академії наук України тощо, гарантовано отримуючи гідну заробітну платню.


Студенти, що навчались англійською мовою, додатково до диплому про вищу освіту отримують відповідний сертифікат, що дає суттєві переваги при працевлаштуванні.


ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ


Перелік інфраструктур або областей економіки, де можуть бути затребувані випускники за профільними спеціальностями кафедри.

Мінпромполітики України
Державний департамент авіації
Національні авіалінії України
Міжнародні авіалінії України
Експлуатаційні та ремонтні підприємства цивільної авіації (аеропорт "Бориспіль", "Київ", завод № 410 ЦА, ДЕЗ № 20 ЦА)
Державна акціонерна холдингова компанія "Артем"
АНТК Антонов
ВАТ НВО "Київський завод автоматики імені Г. І. Петровського"
НДІ "Квант-Навігація"
Український технологічний центр оптичного приладобудування
ЦНДІ "Навігації і управління"
ПП "Ярос"
ПФ "Сфера"
ЗАТ "Авіакомпанія АЕРОСВІТ"
Авіакомпанія "DELTA"
КДАЗ "АВІАНТ"
ТОВ "ЦЕНТРРАДІОКОМПЛЕКТ"Чекаємо на вас на кафедрі систем управління літальних апаратів і в приймальній комісії НАУ!