КАДРОВИЙ СКЛАД


Завідувач кафедри систем управління літальних апаратів


Азарсков Валерій Миколайович

Заслужений працівник транспорту України, Почесний працівник космічної галузі України, Почесний працівник авіаційного транспорту України, професор, доктор технічних наук, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1998 р.), Лауреат премії імені академіка М.К. Янгеля Національної Академії наук України (1995 р.), дійсний член Міжнародної Академії Навігації та Управління рухом, Міжнародної Слов’янської Академії наук, Транспортних академій України та Російської федерації, Міжнародної академії “Інформація, зв’язок, управління в техніці, природі, суспільстві” спеціаліст з автоматичного управління авіаційними і космічними об’єктами, створенню і модернізації авіаційних і космічних імітаторів польоту і тренажерів

Народився 1 січня 1944 року в м.Галево Брестської області. В 1968 році закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації. Після закінчення працював в КІІЦА на різних інженерних посадах, начальником відділу в науково-дослідній частині та науково-дослідному моделюючому центрі під науковим керівництвом визначного вченого в галузі механіки та технічної кібернетики академіка О.І.Кухтенка над виконанням Державної програми по створенню та впровадженню перших вітчизняних тренажерів для тренування космонавтів до польотів на Місяць та інші планети. В цей же час з’являються перші наукові публікації з питань моделювання динаміки польоту, розробки систем управління складними динамічними об’єктами. Приймав безпосередню участь у розробці, створенні та випробуваннях двох комплектів посадочного модуля космічного корабля-місячника “Сіріус”, установці їх в РКК “Енергія” та Центрі підготовки космонавтів.

Тренажерний комплекс “Сіріус” впродовж значного часу використовувався для вирішення задач тренажерної підготовки космонавтів, а після переобладнання і модернізації за участю фахівців КІІЦА – для тренування радянських і американських космонавтів по програмі “Союз-Аполон”.

В 1975 році закінчив аспірантуру за спеціальністю “Обчислювальна математика”. З 1977 року по 1983 рік працював помічником ректора інституту, поєднуючи науково-дослідну і викладацьку роботу. Захистив кандидатську дисертацію на тему “Методика і алгоритми визначення в процесі експлуатації динамічних характеристик літальних апаратів”, в якій було вирішено проблеми підвищення динамічних характеристик літаків ТУ-144, ТУ-160. В подальшому це методика була спішно застосована при проектуванні системи управління літака АН-124 (Руслан).

Основні напрями наукової діяльності в цей період: методи і алгоритми створення оптимальних систем управління рухомими об’єктами, методи і алгоритми структурної ідентифікації динаміки систем управління, авіаційні і космічні імітатори польоту і тренажери.

3 1982 приймав участь як відповідальний виконавець цілої низки НДР з проблем оптимізації систем управління динамічними об’єктами різного призначення. Звання старшого наукового співробітника було присвоєно в 1985 році. З 1984 по 1991 рік член Міжвузівської координаційної секції Наукової Ради АН СРСР з проблем навігації і управління рухом. З 1985 року в інституті разом з Центром підготовки космонавтів приймав участь у проведенні комплексу наукових досліджень по створенню тренажера для наскрізного моделювання динамічних факторів аерокосмічного польоту при підготовці космонавтів за програмою підготовки екіпажів корабля багаторазового використання “Буран” на базі чотирьохступеневої центрифуги ЦФ-18.

Проведений комплекс робіт дозволив модернізувати складну систему управління рухомістю імітатора, що була створена відомою шведською фірмою ASEA з застосуванням обладнання і обчислювальної техніки фірм Франції і США, на порядок підвищити точність відпрацювання програмних рухів аерокосмічних об’єктів і забезпечити підвищення рівня безпеки операторів-космонавтів при льотно-космічній підготовці.

З 1992 по 1995 навчався в докторантурі і займався науково-дослідною роботою на замовлення Міністерства промислової політики та Міністерства оборони України по розробці концепції, методів та засобів для напівнатурного моделювання з метою сертифікації, атестації та ресурсних випробувань літальних апаратів та їх систем наведення.

За цикл науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт “Розробка методології створення оптимальних і модифікації існуючих імітаторів аерокосмічного збуреного польоту і оптимальних систем стабілізації рухомих об’єктів” відзначений Премією імені академіка М.К. Янгеля Національної академії наук України. Багато років співпрацює з ДКБ “Південне”, ЦКБ «Завод Арсенал», ДХК «Артем», КБ «Антонов» та ін.

В 1998 році захистив докторську дисертацію та тему: “Методологія оптимальної модернізації управління аерокосмічними імітаторами польоту і тренажерами”.

За цикл науково-дослідних, дослідно-конструкторських та впроваджу вальних робіт по створенню першої вітчизняної системи курсовизначення та новітніх технологій автономної навігації присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки за 1998 рік.

З 2000 року очолив факультет аерокосмічних систем управління. Завідувач кафедри систем управління літальних апаратів. Підготував 7-м кандидатів технічних наук. Науковий керівник трьох НДР. Проводить підготовку аспірантів і докторантів

Виступав з доповідями на багатьох міжнародних симпозіумах і конференціях. Опублікував понад 200 наукових праць, серед яких три монографії: “Методология оптимальной модификации управления аэрокосмическими имитаторами полета и тренажерами», «Робастные методы оценивания, идентификации и адаптивного управления», «Методология конструирования оптимальных систем стохастической стабилизации», та підручник “Експериментальне випробування та дослідження систем”, 5 навчальних посібників, має 10 свідоцтв на винаходи та патенти. Приймає активну участь у громадській діяльності: експерт ВАК України, член двох спеціалізованих вчених рад по захисту докторських дисертацій, член редколегії наукових журналів “Вісник НАУ”, “Електроніка та системи управління”, “Захист інформації”, член правління Міжнародної Асоціації з проблем CALS – технологій для координації досліджень по вирішенню проблем ефективного застосування інформаційних технологій у просторі Співдружності Незалежних Держав, з метою підвищення якості та конкурентоздатності наукоємної продукції, що виробляється в рамках міждержавної кооперації, заступник голови Комітету «Освіта і наука» Аерокосмічного товариства України.

За значний внесок в розвиток космічної галузі відзначений медаллю та двома дипломами імені Ю.О.Гагаріна та медаллю Ю.В.Кондратюка.

Представляється до заохочення галузевою відзнакою “Ветеран космічної галузі України” в зв’язку з річницею Всесвітнього дня авіації і космонавтики та п’ятдесяти п’яти річчя КБ «Південне».

Колектив кафедри


Доктори наук, професори


Азарсков В.М.
Бочарніков В.П.
Блохін Л.М.
Житецький Л.С.
Машков О.А.
Рижков Л.М.
Сущенко О.А.
Тунік А.А.
Чіковані В.В.


Кандидати наук, доценти


Абрамович О.О.
Білак Н.В.
Галагуз Т.А.
Дівніч М.П.
Іванов І.О.
Кічігін А.А.
Кліпа А.М.
Кривоносенко О.П.
Троянов П.П.


Асистенти


Єрмолаєва О.В.
Літвінова О.В.
Прокоф’єва І.Ю.
Юрченко А.Н.


Інженерний склад


Булгакова Л.Н.
Богданов О.М.
Давиденко Т.І.
Оболєшева Ю.С.
Салимон В.І.
Шишкін Л.П.
Шугалей В.Н.
Шугайло П.П.