СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ТОВАРИСТВО

Паралельно з навчальним процесом наші студенти можуть підвищувати свій науково-технічний рівень, приймаючи участь у діяльності студентського науково-технічного товариства. Працюючи разом зі співробітниками кафедри над різними науковими і технічними проблемами, студенти не тільки розширюють свій професійний і науковий світогляд, засвоюють навички самостійної дослідницької роботи, але і роблять перші кроки, які рекомендують їх до подальшого навчання в аспірантурі.

Сьогодні наша кафедра розробляє спільно зі студентами цілий ряд науково-технічних напрямків і проектів.

Розділ знаходиться в стані оновлення.