СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за галуззю знань

0502
«Автоматика та управління»


напряму підготовки
050201 «Системна інженерія»

спеціалізацій:
05020101.01 системи управління і автоматики літальних апаратів;
05020101.02 комп’ютеризовані системи та робототехніка.
05020101.03 Управління великими системами (організаційними)

Випускники орієнтовані на рішення актуальних задач управління складними технічними системами і технологічними процесами різних напрямів, літальними апаратами різного призначення, вели- кими організаційними системами за до- помогою досягнень сучасної кібернети- чної науки і технологій.

Почніть свою блискучу кар'єру в НАУ на кафедрі СУЛА!