АСПІРАНТУРА

ДИСЕРТАЦІЇ, ЩО ПЛАНУЮТЬСЯ ДО ЗАХИСТУ

Науковий керівник
д.т.н., професор Сібрук Л.В.

Дисертаційна робота
Рік
захисту
1.
Бондаренко Д.П. "Алгоритми вибору варіантів побудови телекомунікаційної мережі та визначення ЕМС засобів цифрового телебачення "
2013
2.
Хомяк О.В. "Розробка математичних моделей оцінки втрат під час поширення радіохвиль"
2014
3.
Басанський О.А. "Визначення необхідної та займаної смуги випромінювань радіотехнологій"
2015


Науковий керівник
д.т.н., професор Ільницький Л.Я.

Дисертаційна робота
Рік
захисту
1.
Сібрук Д.Л. "Вимірювання займаної ширини смуги випромінювання та алгоритми частотного планування"
2013
2.
Михальчук І.І. "Синтез малогабаритних антен радіоконтролю"
2013


Науковий керівник
д.т.н., професор Іванов В.О.

Дисертаційна робота
Рік
захисту
1.
Куленко О.В. "Цілісність цифрових систем радіозв'язку"
2014
2.
Задорожний О.С. "Щілинна клиновидна антена і антенні решітки на її основі"
2014
3.
Меньша А.О. "Дифракція радіосигналів на провідних об’єктах з періодичною зміною просторового положення окремих елементів їх конструкції"
2014


ЗАХИЩЕНІ ДИСЕРТАЦІЇ

За 2005-2012 рр. на кафедрі радіоелектронних пристроїв та систембуло захищено 5 дисертацій на здобуття ступеня кандидата технічних наук.

Наукові керівники
д.т.н., професор Сібрук Л.В.
д.т.н., професор Ільницький Л.Я.
д.т.н., професор Іванов В.О.

Дисертаційна робота
Рік
захисту
1.
Пепа Ю.В. "Прогнозування точнісних характеристик радіотехничних систем посадки повітряних суден з урахуванням дифракції радіохвиль на об'єктах циліндричної форми"
2005
2.
Фецун А.В. "Автоматизація вимірювань поляризаційних параметрів електромагнітних хвиль"
2006
3.
Щербина О.А. "Автоматизація вимірювання напруженості електромагнітного поля"
2008
4.
Вишнівський О.В. "Сіткові моделі електродинамічних об'єктів складної конфігурації для визначення місцеположень антен"
2009
5.
Осама Турабі "Антенні системи станцій радіоконтролю"
2012


Крім цього, на кафедрі працює к.т.н., доцент Задорожній Р.О., який захистив кандидатську дисертацію у жовтні 2010 року. Також працює асистент Окоча С.В., який готує до захисту дисертацію на здобуття ступеня кандидата технічних наук у наступному році.