КАДРОВИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

На сьогоднішній день колектив кафедри включає 3 докторів технічних наук, професорів, 5 кандидатів технічних наук, доцентів і 4 асистентів. Технічне обслуговування лабораторій здійснюють завідуючий лабораторіями та провідні інженери та інший технічний персонал. Чотири викладачі навчають студентів англійською мовою.


Професори
Ільницький Л.Я.
Іванов В.О.
Сібрук Л.В.
Любімов О.Д.
Доценти і асистенти
Габрусенко Є.І.
Журавльов Ю.М.
Задорожній Р.О.
Щербина О.А.
Кнурьов О.М.
Моргун О.А.
Бондаренко Д.П.
Окоча С.В.
Михальчук І.І.
Хомяк О.В.
Інженерний склад
Носенко І.Г.
Некрасов В.М.
Зелінська Н.М.
Гордієнко І.В.

Професори

Ільницький Людвіг Якович - 1930 р. народження, закінчив Львівський політехнічний інститут в 1951 р., доктор технічних наук (1971 р.), професор, заслужений діяч науки и техніки України, заслужений професор НАУ.

 • Має понад 430 наукових праць і винаходів в області радіотехніки.
 • Тема докторської дисертації: "Застосування дробово-раціональних приближень в теорії функціональних перетворень".
 • Під його науковим керівництвом захистили дисертації 22 кандидати та 3 доктори наук.
 • Напрям наукової діяльності: технічна електродинаміка, радіовимірювання, електромагнітна сумісність радіоелектронних пристроїв, радіомоніторинг.
 • Викладає навчальні дисципліни:

  1. "Пристрої НВЧ і антени"
  2. "Антенні та мікрохвильові пристрої та системи"
  3. "Антени і розповсюдження радіохвиль"
(вернуться к оглавлению повернутись до змісту )

Іванов Володимир Олександрович - 1939 р. народження, закінчив Київський інститут повітряного флоту в 1963 р., доктор технічних наук (1991 р.), професор, відмінник освіти України.

 • Має понад 180 наукових праць і винаходів в області радіотехніки.
 • Тема докторської дисертації: "Цілісність радіоелектронних систем в процесі експлуатації".
 • Під його науковим керівництвом захистили дисертації 2 кандидати технічних наук.
 • Напрям наукової діяльності: загальні проблеми технічної електродинаміки, електромагнітна сумісність радіоелектронних систем, радіомоніторинг, вплив електромагнітних полів на організм людини.
 • Викладає навчальні дисципліни:

  1. "Електродинаміка та поширення радіохвиль","Електродинаміка та пристрої НВЧ", "Технічна електродинаміка"
  2. "Теоретичні засади використання радіочастотного ресурсу"
  3. "Електронні пристрої радіомоніторингу"
(вернуться к оглавлению повернутись до змісту )

Сібрук Леонід Вікторович - 1950 р. народження, закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації у 1974 р., доктор технічних наук (1999 р.), професор, відмінник освіти України.

 • Має понад 150 наукових праць і винаходів в області радіотехніки.
 • Тема докторської дисертації: "Розробка моделі і прогнозування характеристик радіонавігаційних систем з урахуванням багатопроменевого розповсюдження радіохвиль"
 • Під його науковим керівництвом захистив дисертацію 1 кандидат технічних наук.
 • Напрям наукової діяльності: моделювання полів випромінювання радіоелекронних систем, електромагнітна сумісність РЕО.
 • Викладає навчальні дисципліни:

  1. "Пристрої НВЧ та антени"
  2. "Основи математичного моделювання електронних пристроїв"
  3. "Основи наукових досліджень"
  4. "Пристрої приймання та обробки сигналів"
(вернуться к оглавлению повернутись до змісту )

Любімов Олександр Дмитрійович - 1942 р. народження, закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації в 1967 р., кандидат технічних наук, доцент.

 • Має понад 70 наукових праць і винаходів в області імітаторів візуальної обстановки авіатренажерів теплобачення ущільнення каналів зв'язку. .
 • Тема кандидатської дисертації: "Ефективність імітаторів візуальної обстановки авіатренажерів в режимі геометричних трансформувань зображень".
 • Напрям наукової діяльності: прогнозування елементів РЕО за фізичним станом, ущільнення каналів ліній зв'язку.
 • Викладає навчальні дисципліни:

  1. "Пристрої генерування та формування сигналів"
  2. "Електронні та квантові прилади НВЧ"
  3. "Основи побудови радіоканалів"
( повернутись до змісту )


Доценти і асистенти

Габрусенко Євгеній Ігорович - 1958 р. народження, закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації у 1985 р., кандидат технічних наук (1990 р.), доцент.

 • Має понад 45 наукових праць і винаходів в області технічної електродинаміки.
 • Тема кандидатськой дисертації: "Методи забезпечення електромагнітної сумісності засобів аеропортового зв'язку".
 • Напрям наукової діяльності: розповсюдження радіохвиль в реальних умовах.
 • Викладає навчальні дисципліни:

  1. "Електродинаміка та поширення радіохвиль", "Технічна електродинаміка"
  2. "Міжнародний радіозв'язок та радіообмін"
  3. "Оптимізація проектування радіоелектронних пристроїв"
(вернуться к оглавлению повернутись до змісту )

Журавльов Юрій Маркович - 1939 р. народження, закінчив Київський інститут цивільного повітряного флоту в 1962 р., доцент.

 • Має понад 40 наукових праць і винаходів в області радіотехніки.
 • Виконує обов'язки вченого секретаря кафедри.
 • Напрям наукової діяльності: прийом і обробка сигналів.
 • Викладає навчальні дисципліни:

  1. "Основи побудови радіоканалів", "Радіоприймальні пристрої"
  2. "Пристрої приймання та обробки сигналів"
  3. "Основи телебачення та телевізійні системи"
(вернуться к оглавлению повернутись до змісту )

Задорожній Роман Олександрович - 1980 р. нарождення, закінчив Черкаський державний технологічний університет у 2005 р., кандидат технічних наук, доцент кафедри.

 • Має 30 наукових праць.
 • У 2008 р. закінчив аспірантуру НАУ. У жовтні 2010 захистив дисертаційну роботу. Тема кандидатської дисертації: "Методи та засоби підвищення достовірності вимірювання геометричних розмірів об'єктів скануючими зондовими мікроскопами".
 • Напрям науково-технічної діяльності: нанотехнології, метрологія, скануюча зондова мікроскопія.
 • Викладає навчальні дисципліни:

  1. "Основи побудови електронної апаратури"
  2. "Вимірювання в електронних пристроях"
  3. "Основи побудови апаратури запису та відтворення інформації"
( повернутись до змісту )

Щербина Ольга Алімівна - 1979 р. народження, закінчила Національний авіаційний університет у 2002 р., кандидат технічних наук (2008 р.), доцент кафедри.

 • Має понад 35 наукових праць і патентів.
 • Тема кандидатської дисертації: "Автоматизація вимірювання напруженості електромагнітного поля".
 • Напрям науково-технічної діяльності: радіоелектронні пристрої, системи і комплекси.
 • Відповідає за навчальні та робочі програми з дисциплін кафедри.
 • Викладає навчальні дисципліни:

  1. "Основи побудови електронної апаратури"
  2. "Технічна електродинаміка"
  3. "Електроживлення електронної апаратури"
  4. "Електромагнітна сумісність РЕА"
  5. "Виробництво електронної апаратури"
( повернутись до змісту )

Кнурьов Олександр Миколайович - 1958 р. народження, закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації у 1989 р., асистент кафедри.

 • Напрям науково-технічної діяльності: технічна експлуатація авіаційного радіоелектричного обладнання.
 • Викладає навчальні дисципліни:

  1. "Обчислювальна практика"
  2. "Аудіо, відео, радіо та телевізійна побутова апаратура"
  3. "Електроживлення електронної апаратури"
  4. "Основи телебачення та телевізійні системи"
( повернутись до змісту )

Моргун Олексій Анатолійович - 1974 р. народження, закінчив Національний авіаційний університет у 2002 р., асистент кафедри.

 • Має 9 наукових праць.
 • Тема кандидатської дисертації: "Дослідження механізмів формування електромагнітної обстановки на борту літального апарату".
 • Напрям науково-технічної діяльності: електромагнітна сумісність РЕС; антенно-фідерні пристрої.
 • Викладає навчальні дисципліни:

  1. "Інформатика" (також англ. мовою)
  2. "Інформатика та основи програмування"
  3. "Комп'ютерна практика" (також англ. мовою)

( повернутись до змісту )

Бондаренко Денис Петрович - 1984 р. народження, закінчив Національний авіаційний університет у 2007 р., асистент кафедри.

 • Напрям науково-технічної діяльності: радіотехнічні системи та комплекси, телекомунікаційні системи та мережі, програмування.
 • Має 12 наукових праць.
 • Тема кандидатської дисертації: "Алгоритми вибору варіантів побудови телекомунікаційної мережі та визначення ЕМС засобів цифрового телебачення".
 • Викладає навчальні дисципліни:

  1. "Телекомунікаційні системи та мережі"
  2. "Вступ до спеціальності"
  3. "Пристрої та системи електрозв'язку"
  4. "Периферійні пристрої персонального комп'ютера"
( повернутись до змісту )

Окоча Сергій Васильович - 1982 р. нарождення, закінчив Черкаський державний технологічний університет у 2005 р., асистент кафедри.

 • Має 20 наукових праць.
 • У 2008 р. закінчив аспірантуру НАУ. Тема кандидатської дисертації: "Розподілена волоконно-оптична вимірювальна система геометричних розмірів об'єктів".
 • Напрям науково-технічної діяльності: підвищення точності вимірювання лінійних та геометричних розмірів об'єктів.
 • Відповідає за процеси СМЯ на кафедрі.
 • Викладає навчальні дисципліни:

  1. "Оптоелектроніка та фотоніка"
  2. "Діагностика та обслуговування електронних пристроїв та систем"
  3. "Периферійні пристрої персонального комп'ютера"
  4. "Основи конструювання електронних пристроїв"
( повернутись до змісту )

Михальчук Інна Іванівна - 1977 р. народження, закінчила Київський міжнародний університет цивільної авіації у 2000 р., асистент кафедри.

 • Напрям науково-технічної діяльності: захист інформації.
 • Має 15 наукових праць.
 • Тема кандидатської дисертації: "Синтез малогабаритних антен радіоконтролю".
 • Викладає навчальні дисципліни:

  1. "Структурна організація та архітектура комп'ютерних систем"
  2. "Інформатика"
  3. "Комп'ютерні побутові мультимедійні системи"
( повернутись до змісту )

Хомяк Олександр Вікторович - 1986 р. народження, закінчив Національний авіаційний університет у 2009 р. (має диплом з відзнакою), асистент кафедри.

 • Напрям науково-технічної діяльності: радіотехнічні та телевізійні системи, радіоелектронні апарати.
 • Має 12 наукових праць.
 • Тема кандидатської дисертації: "Розробка математичних моделей оцінки втрат під час поширення радіохвиль".
 • Викладає навчальні дисципліни:

  1. "Структурна організація та архітектура комп'ютерних систем"
( повернутись до змісту )Інженерний склад

Носенко Ігор Георгійович - 1951 р. народження, закінчив КІІЦА у 1969 р., завідуючий лабораторіями.

 • Здійснює технічну підтримку всіх лабораторій кафедри. Відповідає за модернізацію лабораторного обладнання.
 • Викладає навчальні дисципліни:
  1. "Антени та пристрої НВЧ"
  2. "Менеджмент та маркетинг в радіоелектроніці"
  3. "Проектно-технологічна практика"


 • ( повернутись до змісту )


  Некрасов Валерій Михайлович - 1946 р. народження, закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації у 1976 р., провідний інженер.

 • Здійснює підтримку технічного стану лабораторій кафедри.
 • Відповідає за охорону праці.
 • Відповідає за розробку та ремонт макетів на кафедрі.
 • ( повернутись до змісту )


  Зелінська Наталія Михайлівна - 1983 р. народження, закінчила Національний авіаційний університет у 2006 р., провідний інженер.

 • Секретар ДЕКів з проведення кваліфікаційних, державних екзаменів та захисту дипломних робіт (проектів) на кафедрі.
 • Виконує обов'язки діловода кафедри.
 • Відповідає за оформлення стендів кафедри електродинаміки.
 • Відповідає за редагування сайту кафедри.
 • Щорічно приймає участь у роботі Приймальної комісії НАУ.


 • ( повернутись до змісту )

  Гордієнко Інна Володимирівна - 1982 р. народження, закінчила Національний авіаційний університет у 2005 р., інженер 1-ої категорії кафедри.

 • Відповідає за редагування навчального навантаження викладачів кафедри.
 • Відповідає за редагування навчально-методичної літератури викладачів кафедри.
 • Щорічно бере участь у роботі Приймальної комісії НАУ.