НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ ТА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Кафедра готує фахівців найвищої кваліфікації у галузі знань 0508 «Електроніка» за напрямом підготовки 6.050802 "Електронні пристрої та системи". Навчання за цим напрямом дає широкий спектр знань, необхідних для ефективного застосування електронних і комп’ютерних методів і засобів в усіх галузях науки, техніки, розробки, виробництва, обслуговування, експлуатації, ремонту, сертифікації, маркетингу тощо.

Спеціальність 6.05080201 "Електронні прилади та пристрої"

Якщо ви бажаєте оволодіти сучасними технологіями розробки, модернізації, експлуатації та обслуговування сучасної радіоелектронної апаратури:

- апаратури радіомоніторингу

- відеотехніки

- аудіотехніки

- техніки мобільного зв’язку

- комп’ютерів

- периферійних пристроїв

- телевізійної апаратури

- мережевої апаратури

- мультимедійних систем

- мікропроцесорних систем управління технікою, та ін.,

тоді вам слід обрати напрям підготовки «Електронні пристрої та системи».

Навчаючись за спеціальністю 6.05080201 «Електронні прилади та пристрої», ви опануєте:

- системне програмування

- методи розробки і обслуговування комп’ютерних систем та периферійних пристроїв

- комп’ютерне проектування електронної апаратури

- архітектуру та методи діагностики працездатності електронної апаратури

- методи тестових випробувань апаратури

- дисципліни економічного напряму та менеджменту.

Рекламний буклет (1 часть)

Рекламний буклет (2 часть)

Електронні пристрої та системи сьогодення – це техніка різноманітного зв’язку, радіомоніторингу, мережева апаратура, комп’ютери з периферійними пристроями, офісна оргтехніка, телевізійна, відео- та аудіотехніка, побутові та електронні пристрої з мікропроцесорами тощо. Фундаментальна підготовка фактично є спільною для низки спеціальностей. Тому випускники мають можливість працювати в галузі комп’ютерних технологій, телекомунікації, сучасної електроніки та радіотехніки. Фахівці цього напряму мають дуже високий попит на ринку праці, на підприємствах державної та інших форм власності з високим рівнем заробітної плати.

Наші випускники успішно працюють на посадах експертів, аналітиків, провідних менеджерів, інженерів-конструкторів в компаніях «Укрчастотнагляд», МТС, Київстар, підприємствах: АНТК «Антонов», «Воля-Кабель», фірмах з розробки, збірки та обслуговування радіоелектронної та комп’ютерної апаратури та ін. Крім того, вони успішно відкривають свої фірми з ремонту, розробки, виробництва та продажу апаратури і постачання комплектуючих деталей і вузлів.

Прийом абітурієнтів здійснюється за результатами незалежного оцінювання з української мови, фізики, математики або хімії. Здійснюється прийом молодших спеціалістів на 3 курс. Здійснюється прийом бакалаврів на 5 курс.

На випускників чекають підприємства і компанії, де потрібні фахівці, здатні розв’язувати завдання як у спеціалізованих областях електроніки, так і практично будь-які проблеми з розробки, виробництва, придбання та продажу сучасних електронних компонентів та апаратури. Це також фірми з надання послуг зв’язку, ремонту комп’ютерної техніки, створення локальних комп’ютерних мереж, обслуговування, продажу і ремонту автомобілів, державні і приватні медичні заклади тощо. Крім того, кращі студенти запрошуються на кафедру як аспіранти і викладачі-стажери.

Деякі викладачі кафедри радіоелектронних пристроїв та систем викладають англійською мовою. З 1999 року в Національному авіаційному університеті успішно функціонує навчання технічним спеціальностям англійською мовою. Навчання англійською є великою перевагою НАУ. Додатково до диплому випускники одержують сертифікат про спеціальну вищу освіту, здобуту англійською мовою. Це значно покращує шанси вдалого працевлаштування і подальшого кар’єрного росту.

На кафедрі постійно проводиться наукова робота, результати якої регулярно публікуються у відомих фахових виданнях як в Україні, так і закордоном. Студенти залучаються до наукової роботи і беруть участьу міжнародних конференціях.