КАФЕДРА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ і СВІТЛОТЕХНІКИ
На додаткове меню сторінки Вниз

Логотип кафедри


Назва кафедри
NEWS  | На сторінку деканату Деканат  | На зміст сторінки На зміст сторінки

Завідувач кафедрою
Васильєв Всеволод Вікторович

д.т.н., професор,
член-кореспондент академії наук України


тел. (044)-497-72-07, E-mail: VSVV@visti.com

Завідувач кафедрою

Дорогі друзі

В університеті і, зокрема, на кафедрі електротехніки і світлотехніки створені умови для якісного навчання студентів, творчого розвитку їхніх здібностей у студентському науковому товаристві, що дозволить майбутнім фахівцям проявити себе в будь-якому колективі, як в Україні, так і в інших державах світу.

З метою забезпечення високої кваліфікації майбутніх фахівців в області електротехніки, енергетики і світлотехніки створена філія кафедри при Відділенні гібридних моделюючих і керуючих систем в енергетиці Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова Національної Академії наук України. Філія кафедри входить у структуру Інституту новітніх технологій НАУ. Завданням філії кафедри є організація і проведення науково-дослідної роботи студентів, проведення методичних і наукових семінарів по застосуванню сучасного програмного забезпечення задач керування і моделювання, при створенні віртуальних інформаційно-вимірювальних лабораторій.

З повагою,

Завідувач кафедрою
Васильєв Всеволод Вікторович

Загальні відомості Навчальна діяльність
Наукова діяльність

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Кафедра електротехніки і світлотехніки є провідною в галузі підготовки фахівців з новітніх технологій енергетики, з розподілу і транспортування електроенергії, світлоенергетики, транспортування лазерного й іншого випромінювання для інформаційних і енергетичних потреб, а також з технологій створення світлових полів різного призначення. Кафедра готує фахівців, які можуть не тільки грамотно експлуатувати названі технології, але й самостійно створювати нові технологічні рішення. Фахівці нашого профілю можуть працювати практично у всіх сферах економіки. Крім цього, при підготовці фахівців, кафедра приділяє особливу увагу бортовим енергосистемам сучасних повітряних суден, а також енергосистемам і світлосистемам аеродромної інфраструктури. Така особливість підготовки дозволяє нашим випускникам почувати себе професійно впевнено в такій відповідальній і технологічно складній галузі як авіація.

Адреса кафедри:

УКРАЇНА, 03058, м. Київ-58, пр. Космонавта Комарова 1,
НАУ, корп. 5, ауд. 5-308, ФСУ,
кафедра ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ і СВІТЛОТЕХНІКИ


Контактные телефоны тел. Кафедри (+380-44) 497-72-07
Кафедри (+380-44) 406-76-20
Кафедри (+380-44) 406-76-09
Деканату (+380-44) 408-55-56
E-mail Деканату -mail: Деканату fsu@nau.edu.ua
Кафедри chair.elte@gmail.com
Кафедри chair-elte@mail.ru

(повернутися на зміст повернутися на зміст )

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Наша кафедра веде свою історію з 1956р., з моменту розширення одного з факультетів, а саме електротехнічного факультету Київського Інституту Цивільної Авіації ім. К. Є. Ворошилова (як тоді іменувався нинішній Національний авіаційний університет). Причиною для виділення з кафедри електроустаткування окремої структурної одиниці (а саме, кафедри теоретичної електротехніки) була необхідність (у зв'язку з відкриттям нових спеціальностей) поділу дисциплін електротехнічного циклу прикладного характеру та дисциплін загальнотеоретичного плану.

Першим завідувачем нашої кафедри був доцент Лев Горновський (1956). Через рік кафедру очолив академік, професор Георгій Пухов (1957-1962). У різний час нашу кафедру очолювали такі видатні вчені як: професори Адольф Наумов (1957), Аркадій Орловський (1962-1966), Борис Сініцин (1968-1986), Анатолій Кудіненко (1986-2000), Олександр Зеленков (2000), а також доцент Анатолій Левін (1966-1968). Усі завідувачі кафедри й кожний зокрема велику увагу приділяли формуванню колективу кафедри, її науковому потенціалові, а також розширенню педагогічного досвіду та майстерності її співробітників.

У зв'язку з відкриттям нової спеціальності "Світлотехніка і джерела світла" у 2000 році кафедра змінює назву на "кафедра електротехніки і світлотехніки", а керівництво кафедрою покладається на член-кореспондента НАН України, професора Всеволода Васильєва, що очолює нашу кафедру й нині.


(повернутися на зміст повернутися на зміст )

КАДРОВИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

Сьогодні на кафедрі працюють 2 доктора наук і 12 кандидатів наук, що дозволяє не тільки підтримувати високий науковий потенціал кафедри, але й планомірно розвивати ряд сучасних наукових напрямків. У навчальному процесі кафедра поєднує 4 професори, 15 доцентів, 6-х асистентів. Сьогодні це дозволяє ефективно викладати більше 40 дисциплін для студентів шести факультетів. Велику допомогу кафедрі надає інженерно-технічний персонал. Сьогодні силами інженерно-технічного персоналу кафедра забезпечує роботу 9-ти спеціалізованих лабораторій і 2-х комп'ютерних класів.

Детальний перелік кадрового складу

Більш докладна інформація Докладніше(повернутися на зміст повернутися на зміст )

ДОСЯГНЕННЯ, НАГОРОДИ, ПРЕМІЇ

За значні наукові досягнення і заслуги, ряд співробітників кафедри нагороджені різними нагородами та високими званнями в системі Академії наук України й Міністерстві освіти і науки України. З них особливо слід підкреслити:

Подяки та почесні грамоти


(повернутися на зміст повернутися на зміст )

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Даний розділ орієнтований на абітурієнтів і студентів.

Абітурієнти мають змогу одержати інформацію про особливості зарахування на спеціальності нашої кафедри, докладніше ознайомитися із самими спеціальностями, оцінити перспективи можливого працевлаштування.

Студентам буде цікаво уточнити зміст навчальних програм окремих дисциплін по кожному із семестрів, ознайомитися з можливостями лабораторій кафедри, а також познайомитися з науковими тематиками науково-технічного товариства .


(повернутися на зміст повернутися на зміст )

УМОВИ ПРИЙОМУ СТУДЕНТІВ

Прийом студентів в університет на спеціальності нашої кафедри здійснюється як на бюджетній основі, так і на контрактній основі. Більш детальна інформація про порядок прийому відображена на сторінках приймальної комісії НАУ:

Головна сторінка приймальної комісії НАУ

У процесі навчання студентів, за підсумками їхньої успішності (а також стабільності), контрактна форма навчання може бути змінена на бюджетну форму, або навпаки.

Усі студенти, що успішно виконують навчальну програму англійською мовою, мають можливість проходити закордонну практику (Англія, Німеччина) з подальшим міжнародним працевлаштуванням.

По закінченні третього курсу проводиться на контрактній основі набір в Інститут післядипломного навчання (дворічний курс) для одержання другої освіти (економічної або юридичної) з видачею диплома державного зразка.

Юнаки під час навчання мають можливість пройти підготовку по програмі офіцера запасу на факультеті військового вишколу.


(повернутися на зміст повернутися на зміст )

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ПРОФІЛЬНОГО НАПРЯМКУ 0906


профільний напрямок "Електротехніка"

Предметом і об'єктами вивчення профільного напрямку 0906 є різні системи електроенергетики, системи керування для усіх видів технологічних, транспортних, соціальних та інших об'єктів. У рамках напрямку вивчаються методи розробки, проектування, виробництва й обслуговування таких систем. Спеціалісти цього профілю мають у своєму розпорядженні найширшу можливість працевлаштування практично на будь-якому підприємстві, в проектному або науковому центрі.

Сьогодні, у рамках профільного напрямку 0906, наша кафедра проводить підготовку студентів по наступних спеціальностях і спеціалізаціях:


Спеціальність 090603
Електротехнічні системи електроспоживання

Об'єктами вивчення спеціальності 090603 є електротехнічні системи для транспортування й розподілу електроенергії як в промисловості, так і орієнтовані на бортове використання. Крім того, вивчаються усі види систем автоматичного й автоматизованого керування і контролю в складі названих систем.

Області можливого працевлаштування.

Спеціалізації
Коротка анотація до спеціалізації
Більш докладна інформація:

Більш докладна інформація 090603.01
Електрообладнання
і світлотехнічні
системи аеропортів

У рамках цієї спеціалізації ведеться підготовка фахівців для роботи на експлуатаційних підприємствах, в енергетичних службах аеропортів, на промислових підприємствах і в центрах по технічному обслуговуванню й сертифікації силового вітчизняного і закордонного електроустаткування, його електронних систем керування й обліку.


Спеціальність 090605
Світлотехніка і джерела світла

У рамках цієї спеціальності ведеться підготовка фахівців для фірм і підприємств, де використовуються сучасні оптоволоконні технології і системи, електротехнічні і світлотехнічні системи як для забезпечення польотів літаків, так і в різних транспортних структурах, у сферах міського комунального господарства, у сучасній рекламній індустрії, і т.п. Випускники одержують фундаментальну підготовку в області розробки, сертифікації й експлуатації світлотехнічних систем з використанням сучасного програмного забезпечення.

Області можливого працевлаштування.

Спеціалізації
Коротка анотація до спеціалізації
Більш докладна інформація:

Більш докладна інформація 090605.01
Комп’ютерне
проектування
світлотехнічних
систем

У результаті створення сучасних технологій світлотехніка поширюється настільки бурхливо, що проникає практично в усі сфери життя. Сьогодні світлотехніка це:

 • Комп'ютерне проектування дизайну освітлення суспільних і промислових об'єктів, об'єктів архітектури, туризму, бізнесу, шоу-бізнесу і спортивних споруд.
 • Створення розподілених, комп’ютеризованих систем для програмно - цифрового керування джерелами світла як для об'єктів названих вище, так і для аеродромних світлотехнічних комплексів.
 • Розробка систем сонячної енергетики.
Усе це обумовлює високу конкурентноздатність цієї спеціалізації.

Більш докладна інформація:

Більш докладна інформація 090605.02
Волоконо-оптичні
системи

Постійне підвищення якості оптоволоконої техніки та зниження вартості визначають сучасні тенденції її розвитку, а також усе більшу частку застосування її в сучасних технологіях. Сьогодні оптоволоконі системи це:

 • Мережне устаткування нового покоління для локальних і глобальних інформаційних мереж (телевізійних, комп'ютерних, і т.д.)
 • Швидкісні лінії в телекомунікаційних системах і телефонних мережах.
 • Сучасні канали транспортування лазерного випромінювання.
 • Канали сучасного штучного освітлення.
Взагалі, про фахівців даної кваліфікації, можна сказати наступне - " У майбутнє зі швидкістю світла "(повернутися на зміст повернутися на зміст )

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

У процесі навчання студенти наших спеціальностей освоюють значне число сучасних навчальних дисциплін, що забезпечують як високий рівень їхньої загальної підготовки, так і найсучасніший рівень спеціальної і профільної підготовки.

Навчальний план підготовки студентів

Більш докладна інформація Докладніше

Сьогодні, у відповідності зі своїм профілем, наша кафедра викладає своїм студентам і студентам суміжних спеціальностей більш ніж 40 навчальних дисциплін.

Навчальні дисципліни викладачів кафедри

Більш докладна інформація Докладніше

Навчальний матеріал, що освоюють наші студенти, закріплюється лабораторним практикумом у навчальних лабораторіях , а також прив'язується до реальних технічних об'єктів і технологій під час виробничих і переддипломних практик. Наша кафедра має широкі наукові і науково-технічні зв'язки, більш того сьогодні кафедра має можливість проведення виробничих і переддипломних практик на ряді закордонних організацій і підприємств.

Виробничі і переддипломна практики

Більш докладна інформація Докладніше


(повернутися на зміст повернутися на зміст )

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Електротехніка і світлотехніка цілком обгрунтовано вважаються класичними розділами науки і технології. У навчальному процесі це відбивається як у безлічі навчальної й навчально-методичної літератури, так і у відпрацьованій базі лабораторного устаткування і макетів для навчальних і тренувальних цілей. У той же час, розвиток сучасних (особливо інформаційних) технологій вимагає істотного оновлення навчальних матеріалів. У першу чергу, таке оновлення, торкається питань зв'язаних з сучасним рівнем розвитку керуючих систем, з новими методами математичного аналізу та моделювання, із застосуванням комп'ютерної обробки інформації, з істотним прогресом в області інтегральної техніки. В другу чергу, таке оновлення необхідне в зв'язку з новими інформаційними можливостями, що надають мережні комп'ютерні технології для організації навчального процесу.

Друковані навчально-методичні публікації співробітників кафедри

Співробітники нашої кафедри прагнуть до постійного оновлення профільних підручників, навчальної й навчально-методичної літератури. Так наприклад, нижче представлено перелік вибраних друкованих праць, підготовлених і опублікованих за кілька останніх років.

Чл.- кор. Національної академії наук України
проф. Васильєв В. В.

Бібліографічний покажчик. // К.: ВГМКСЕ ІПМЕ НАН України, 2005.- 68с.
(Повний тект, DnLoad, Adobe Acrobat : vvv2005bib.pdf, 898Kb )

проф. Зеленков О. А.

Зеленков А. А., Кудиненко А. В. Переходные процессы в линейных и нелинейных электрических цепях. // Конспект лекций, К., КМУГА, 1995, 244с.
(Аннотация, DnLoad, Adobe Acrobat : zaa01.pdf, 348Kb )

Зеленков А. А., Кудиненко А. В. Электрические цепи с распределенными параметрами. Теория электромагнитного поля.
// Конспект лекций, К., КМУГА, 1995, 244с.
(Аннотация, DnLoad, Adobe Acrobat : zaa02.pdf, 496Kb )

Зеленков О. А., Бунчук О. О., Голік А. П. Теоретичні основи електротехніки. // Навч. посібник, К., НАУ, 2006, 136с.
(Аннотация, DnLoad, Adobe Acrobat : zaa03.pdf, 294Kb )

Zelenkov A. A., Kravchuk O. Y. Examples and Problems of the Electrical Engineering Using the PC. //К., NAU, 2000, 160p.
(Аннотация, DnLoad, Adobe Acrobat : zaa02a.pdf, 202Kb )

Zelenkov A. A., Sineglazov V. M., Sochenko P, S. Analysis and Synthesis of discrete-time systems. // К., NAU, 2004, 168p.
(Аннотация, DnLoad, Adobe Acrobat : zaa04a.pdf, 107Kb )

Zelenkov A. A., Kravchuk O. Y. Principles and Application of Electrical Engineering. Credit - module system // Training book, К., NAU, 2005, 232p.
(Аннотация, DnLoad, Adobe Acrobat : zaa01a.pdf, 324Kb )

Zelenkov A. A., Sineglazov V. M., Sochenko P, S. Introduction to Information Theory. // Training book, К., NAU, 2006, 100p.
(Аннотация, DnLoad, Adobe Acrobat : zaa03a.pdf, 107Kb )


проф. Зеленков І. А.

Зеленков І. А. Фотометрія. // Навчальний посібник, НАУ, 2003, 212с.
(Аннотация, DnLoad, Adobe Acrobat : zia02.pdf, 148Kb )

Зеленков І. А. Електротехнологічні опромінювальні установки. // Навчальний посібник, НАУ, 2004, 101с.
(Аннотация, DnLoad, Adobe Acrobat : zia01.pdf, 187Kb )


проф. Повстень В. О.

Н. Н. Левин, В. А. Повстень, М. П. Попов, Ф. Д. Серебряков. Авиационные электрические машины. // К., КМУГА, 1999, 440с.
(Аннотация, DnLoad, Adobe Acrobat : pva01.pdf, 447Kb )

В. А. Повстень. Источники света. // Учебное пособие. К., КМУГА, 1999, 239с.
(Аннотация, DnLoad, Adobe Acrobat : pva02.pdf, 168Kb )

В. О. Повстень. Джерела світла. // Навч. посібник. К., НАУ, 2001, 296с.
(Аннотация, DnLoad, Adobe Acrobat : pva04.pdf, 264Kb )

В. О. Повстень, Е. К. Посвятенко. Фізичні основи та джерела зварювальної дуги. // Навчальний посібник. К., Арістей, 2004, 168с.
(Аннотация, DnLoad, Adobe Acrobat : pva03.pdf, 544Kb )

Друковані праці викладацького складу кафедри.

Більш докладна інформація Докладніше

Електронні навчально-методичні публікації співробітників кафедри

Як уже згадувалося раніше, нові інформаційні технології дозволяють більш ефективно організовувати навчальний процес. Сьогодні в навчальний процес все більше включаються інтерактивні навчальні матеріали, розроблені за технологією електронних гіперкарт і гіпертекстів. Так наприклад, тільки intranet web-server нашої кафедри на початок 2004 р. містив близько 1500 найменувань різних html - електронних підручників. Оскільки електронні підручники легко удосконалювати з періодом кратним декільком дням ( тобто, публікувати нові редакції ), наша кафедра не тільки продовжує активно розширювати і удосконалювати електронні навчальні бібліотеки, але й активно залучає до цієї роботи своїх студентів. Нижче представлений перелік вибраних електронних публікацій, що були підготовлені співробітниками кафедри і розміщені на серверах intranet ІЕСУ за останній час:

1. Зеленков О. А., Шахов В. П., Бунчук О. О. Теоретичні основи електротехніки (частина перша) // Server EIS605 / CD-ROM / Конспект лекцій, НАУ, 2003, 135 с.

2. Зеленков О. А., Бунчук О. О. Теоретичні основи електротехніки. Віртуальна лабораторія. // Server EIS605 / CD-ROM / Методичний посібник, НАУ, 2003, 108с.

3. Егоршин Ю. А.   Лекции по курсу промышленной электроники.
// Server EIS605 / CD-ROM / Учебник, ИЕСУ, 2003-2004, 150 с.

3. Воронов С. И.   Visual Basic 6.0. Основы технологии.
// Server EIS605 / CD-ROM / Учебник, ИЕСУ, 2002-2004, 450 с.
Більш докладна інформація Докладніше


(повернутися на зміст повернутися на зміст )

НАВЧАЛЬНІ І ДОСЛІДНИЦЬКІ ЛАБОРАТОРІЇ

Сьогодні наша кафедра має ряд сучасних навчальних лабораторій, оснащених необхідним устаткуванням. Дані лабораторії використовуються не тільки в навчальному процесі, але й задіяні в наукових дослідженнях, що проводять аспіранти та співробітники кафедри.

Лабораторії кафедри

Більш докладна інформація Докладніше

Створені лабораторії дозволяють студентам опанувати досить складними процесами, що відбуваються в електронних пристроях, енергетичних і світлотехнічних системах спеціального і широкого призначення, дозволяють опанувати засоби розробки математичних моделей і проведення математичного моделювання різноманітних процесів у складних динамічних системах.


(повернутися на зміст повернутися на зміст )

СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ТОВАРИСТВО

Паралельно з навчальним процесом наші студенти можуть підвищувати свій науково-технічний рівень своєю участю у діяльності студентського науково-технічного товариства. Робота разом зі співробітниками кафедри над різними науковими і технічними проблемами дає можливість студентам не тільки розширювати свій професійний і науковий кругозір та освоювати навички самостійної дослідницької роботи, але й робити перші кроки, котрі рекомендують їх до подальшого навчання в аспірантурі.

Сьогодні наша кафедра розробляє спільно зі студентами ряд науково-технічних напрямків і проектів.

Наукові напрямки і проекти в СНТТ
Більш докладна інформація Докладніше


(повернутися на зміст повернутися на зміст )

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ

Кафедра рекомендує студентам і випускникам при вирішенні питання працевлаштування скористатися сторінками з описами підприємств, організацій і.т.ін., які доступні по посиланнях “Докладніше”.

Спеціальність 09603
Електротехнічні системи електроспоживання

Електрична енергія є найбільш універсальною, легко перетворюється в інші види енергії, що визначає її широке впровадження в різні області діяльності людини. Сьогодні вже просто не можливо уявити собі область господарства, де не використовується електрична енергія в тому або іншому її виді. Тим самим, сфера працевлаштування випускників спеціальності 09603 є практично необмеженою. У цьому легко переконатися переглянувши (по кнопці докладніше) перелік підприємств для можливого працевлаштування фахівців даного профілю.

Більш докладна інформація Докладніше


Спеціальність 09605
Світлотехніка і джерела світла

Сьогодні в сферу світлотехнічних задач включаються практично всі задачі так чи інакше зв'язані з усіма видами освітлення. Якісне світло необхідне починаючи від освітлення різних операційних полів та зон і завершуючи лазерним супроводом цілей або істотно далеких об'єктів. У сфері задач світлотехніки сьогодні можна розглядати архітектурне освітлення (соціальні, культурні і спортивні об'єкти), художнє освітлення (шоу-бізнес, реклама, кіно, театр), а також спеціальне освітлення, тобто операції з використанням світла (операційні поля в медицині, біології, технологічні і науково-дослідні зони від мікро- до макророзмірів, причому як стаціонарні, так і мобільні). Таким чином, сфера працевлаштування випускників спеціальності 09605 є також досить широкою. У цьому легко переконатися переглянувши (по кнопці докладніше) переліки підприємств для можливого працевлаштування фахівців даного профілю.

Більш докладна інформація Докладніше


Наші кращі випускники

Всі наші випускники працевлаштовані в світлотехнічних фірмах й концернах, а також фірмах та підприємствах електроенергетичного профілю. Отримані знання позволяють нашим випускникам за короткий час займати самі відповідальні пости і посади, так напримклад, тільки серед випускників 2002-2004 рр, достойні посади зайняли:


(повернутися на зміст повернутися на зміст )

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Наша кафедра здійснює наукові дослідження в різних областях, зв'язаних з авіаційною енергетикою і світлотехнікою, а також займається розвитком супутніх технологій.

НАУКОВІ НАПРЯМКИ
НАУКОВІ НАПРЯМКИ
Наукові керівники
Розвиток нових операційних методів аналізу і математичного моделювання динамічних систем на базі апроксимуючих поліноміальних спектрів.

д.т.н., проф.,
чл.-корр. НАНУ
Васильєв В. В.
Алгоритми комп'ютерного моніторингу бортових стійких до відмов обчислювальних систем.

к.т.н., проф.,
Зеленков О. А.
Проектування світлотехнічних систем.

к.т.н., проф.,
Зеленков І. А.


(повернутися на зміст повернутися на зміст )

ПРОПОЗИЦІЇ ДО СПІВРОБІТНИЦТВА

В даний час наша кафедра має ряд стійких зовнішніх зв'язків з науковими і науково-технічними установами й організаціями України. У тому числі:

Ми будемо раді подальшому розширенню наших контактів і зв'язків як по наукових напрямках робіт нашої кафедри, так і для організації навчальних і переддипломних практик з подальшим працевлаштуванням кращих випускників.

З пропозиціями звертайтеся на E-mail зав. кафедрою ( VSVV@visti.com )


(повернутися на зміст повернутися на зміст )

ОБРАНІ ПУБЛІКАЦІЇ
 1. Зеленков А. А., Козубовский С. Ф., Синицин Б. С. Статистические информационные системы оперативного анализа.
  // Киев, Наукова думка, 1979, 180 стр.

 2. Васильев В. В., Грездов Г. И., Симак Л. А., и др. Моделирование динамических систем: Аспекты мониторинга и обработки сисгналов. // Киев, 2002, 342 стр. (НАН Украины. Отделение ГМУСЭ ИМПЭ им. Г. Е. Пухова)- ISBN 966-02-0966-5.

 3. Васильев В. В., Симак Л. А., Тодорова А. М. Методы мультиразрешающего анализа сигналов. // Киев, 2002, 36 стр. (НАН Украины. Отделение ГМУСЭ ИМПЭ им. Г. Е. Пухова)- ISBN 966-02-0956-8.

 4. Васильєв В. В., Сімак Л. О., Воронова О. С. Операційні методи розв'язання диференціальних рівнянь на основі апроксимуючих поліноміальних спектрів та їх реалізація в середовищі системи Mathematica. // Вісник НАУ №3, 2002

 5. Васильев В. В., Симак Л. А., Тодорова А. М. Аппроксимация непрерывных сигналов с применение Simulink. // Труды Всероссийской научной крнференции - Проектирование научных и инженерных приложений в среде MatLab. 2002, Москва, Россия, М.: ИПУ РАН 2002, ISBN 5-201-14940-5.

 6. Васильев В. В., Симак Л. А., Воронова О. С. Операционный метод моделирования динамических систем на основе аппроксимирующих импульсных спектров в среде Simulink. // Труды Всероссийской научной крнференции - Проектирование научных и инженерных приложений в среде MatLab. 2002, Москва, Россия, М.: ИПУ РАН 2002, ISBN 5-201-14940-5.

Більш докладна інформація Докладніше(повернутися на зміст повернутися на зміст )

АСПІРАНТУРА

В даний час кафедра здійснює підготовку аспірантів по трьох наукових напрямках. Починаючи з 2000 року аспіранти і здобувачі захистили три дисертації. Сьогодні на кафедрі навчаються 9 - аспірантів і 3 - здобувачі. Більш докладну інформацію про особливості набору аспірантів і здобувачів, наукових напрямках, а також підготовлюваних дисертаціях дивіться через кнопку “Докладніше”.

Більш докладна інформація Докладніше(повернутися на зміст повернутися на зміст )

 
Титульна сторінка деканату Деканат  | Сторінки кафедр Кафедри  
  2010, ІАСУ, НАУ, Київ
На початок сторінки Вгору

© ELTE WEB DESIGN ***, 2003-2004.