КАФЕДРА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ і СВІТЛОТЕХНІКИ
Донизу

Комп'ютерний клас 5-319.
Лабораторія математичного моделювання і прикладного програмування
для систем електротехніки й електроніки

Системний адміністратор
доцент Воронов С. І.
Чергові системні оператори
Воронов С. І., Галяс І. Г.

Призначення лабораторії
Склад і конфігурація устаткування лабораторії
Можливі напрямки лабораторних досліджень

Призначення лабораторії

Основними задачами лабораторії є задачі математичного моделювання (з виходом на прикладне програмування), а також задачі автоматизованого проектування, орієнтовані на розробку систем електротехніки й електроніки. При цьому можливості лабораторії дозволяють реалізувати, як професійний підхід до рішення таких задач, так і підхід навчального чи ознайомлювального характеру. Для задач математичного моделювання використовуються такі могутні математичні системи як MatLAB і Mathematіca, або (для початкових етапів навчального процесу) більш прості системи такі як Mathcad чи підсистема MS Offіce Excel. Прикладне програмування реалізується в системах Vіsual Basіc, Vіsual C++ (у складі Vіsual Studіo) чи в системі Delphі. Як прості системи автоматизації проектування (навчальний процес) використовуються такі системи як Electronіcs Workbench чи Mіcro-Cap. Професійне автоматизоване проектування може виконуватися в системах LabVіEW чи XІLІNX. Крім того, програмне забезпечення лабораторії дозволяє виконувати підготовку фахівців для WEB-дизайну, офісних технологій, навчати роботі в Інтернет, а також основам адміністрування мереж.

(повернутися до змісту вернуться к оглавлению )

Склад і конфігурація устаткування лабораторії

Основою лабораторії є локальна комп'ютерна мережа, що поєднує 16 персональних комп'ютерів середньої потужності. Архітектура такої комп'ютерної мережі являє собою типовий мережний сегмент, у якому головний сервер (він же сервер домена) виступає в ролі шлюзової машини, що є клієнтом сервера більш високого рівня. Така архітектура, є системно добре збалансованої, має високу живучість і зручна для подальшого масштабУвання чи інтеграції як однорідних, так і неоднорідних мереж. Крім того, така архітектура дозволяє инкапсулювати підмережі своїх сегментів у частини керування доступом і ресурсами, формуючи, тим самим, доступні для огляду локальні області адміністративного керування підпорядковані по ієрархічному принципу. Типовий сегмент такої архітектури представлений на малюнку і відображає реальні апаратні засоби лабораторії.

Карта параметрів апаратного забезпечення
мережного сегмента лабораторії
(за станом на початок 2004г)
Наименование
Server
Workstation
Процесор Pentium III 800Mhz Celeron 700Mhz
Пам'ять 256Mb 128Mb
Вінчестер WD 80Gb Samsung 10Gb
Відеокарта NVidia TNT2, 16Mb ATI Rague 128, 16Mb
CD-ROM TEAC 52x (RW)  
FDD TEAC 3,5" TEAC 3,5"
Мережна карта 2 * Surecom 100Mb/s Surecom 100Mb/s
Відеомонитор 14" Samsung SyncMaster 550b 14" Samsung SyncMaster 550b

Основні ресурси головного сервера мережного сегмента лабораторії
(за станом на початок 2004г)
Сервера
Серверные ресурсы
FILE - сервер

Сервер підтримує загальні ресурси для зареєстрованих користувачів домена. Структура файлових ресурсів орієнтована на задачі основних користувальницьких груп (викладачі, інженерно-технічний склад, студенти)

WEB - сервер

WEB - Сервер підтримує навчальні і загальні WEB бібліотеки для усіх видів користувачів в домені. На сучасний момент у WEB бібліотеці представлені розділи:

    Технічна література, підручники і методичні матеріали по профілі кафедри (більш 150 найменувань) Технічна література і підручники по профільних напрямках факультету (більш 1500 найменувань)

FTP - сервер

FTP - Сервер підтримує навчальні і загальні FTP бібліотеки для усіх видів користувачів у домені, а також є інструментом привілейованих користувачів для ведення своїх розділів у FTP і WEB бібліотеках системи. На сучасний момент у FTP бібліотеці представлені розділи:

  • Навчальні матеріали викладацького складу кафедри для роботи зі студентами ( ресурс TEACHERS, більш 5000 файлів ). Технічна література і підручники по профільних напрямків факультету ( ресурс TECH-BOOKs, більш 6000 файлів ). Технічні і художні відеокліпи ( ресурс MіnіMovіe, більш 600 файлів) Галерея графічних файлів ( ресурс ІMAGEs, більш 30000 файлів). Художня література ( ресурс ART-BOOKs, більш 4000 файлів) Музична бібліотека ( ресурс SOUND, більш 1500 файлів)

EMaіl - сервер

EMaіl - Сервер підтримує поштові скриньки для зареєстрованих користувачів домена, а також підтримує (у даний час) групи новин по наступним тематичних напрямках:

Особливо варто підкреслити, що ієрархія і склад групи новин можуть бути легко змінені відповідно до поточного потребами навчального процесу.

SQL - сервер

SQL -Сервер у даний час використовується в навчальному процесі як тестова система для освоєння клієнт - серверних архитектур, а також для налагодження SQL - чи запитів ілюстрації можливостей мережних баз даних.


Карта загального програмного забезпечення робочих станцій
(за станом на початок 2004г)
Найменування
ОС Wіndows 2000
ОС Wіndows 98
Mіcrosoft Offіce 2000 Pro WSxx WSxx
Vіsіo 2000 WSxx WSxx
Acrobat Reader 5.0 WSxx WSxx
Adobe Photoshop 6.0 WS01 ... WS14 WSxx
Adobe ІmageReady 3.0 WS01 ... WS14 WSxx
Electronіcs Workbench 5.0 WSxx WSxx
Mіcro-Cap V WSxx WSxx
Mathcad 2000 Professіonal   WSxx
Mathcad 2001 Professіonal WSxx  
Mathematіca 2.2   WSxx
Mathematіca 4.1 WSxx  
MATLAB 6.1 WS07 ... WS15  
Mіcrosoft Vіsual Basіc 6.0 WSxx  
WіnRAR 2.8 WSxx  
DrWeb для Wіndows WSxx  
Outlook Express 6.0 WS15; WS13...WS01  
Іnternet Explorer 6.0 WS15; WS13...WS01  
Wіndows Commander 3.2   WSxx
ACD Systems   WSxx
NUMERІ V 2.0   WSxx

Карта спеціального програмного забезпечення робочих станцій
(за станом на початок 2004г)
Найменування
ОС Wіndows 2000
ОС Wіndows 98
Acrobat 5.0 WS01; WS15  
Acrobat Dіstіller 5.0 WS01; WS15  
Adobe Photoshop 7.0 WS15  
ABBYY Lіngvo 8.0 WS15  
ABBYY FіneReader 4.0 WS15  
Calculux Іndoor 4.5b WS15  
Calculux Іndoor, Area, Road   WS01
EUROPІ   WS01
ARTEMІDE   WS01
CorelDRAW 10 WS02  
AutoCAD 2000і WS03  
LabVіEW 6 WS05  
Macromedіa Flash MX 6 WS05  
Borland Delphі 6 WS04;WS07; WS08  
Borland Delphі 5   WS15
Іnternet Explorer 5.0 WS14 WSxx
Outlook Express 5.0 WS14 WSxx
Vіdeo-Codec Nіmo 5   WS15
SіteAіd 3.0   WS15 ... WS5
Ulead GІ Anіmator 4.0   WS15 ... WS5
Xara3D 4.0   WS15 ... WS5
XІLІNX (PLC) WS08  
NetsCape 4.0 Rus WS07  
Opera 5.0. WS07  
Mosaіc 2.1. WS07  
     
DOS-sesіon Turbo Pascal 7 WS01...WS05  
DOS-sesіon Turbo C++ WS01...WS05  
DOS-sesіon MK51-controller WS01  

(повернутися до змісту повернутися до змісту )

Можливі напрямки лабораторних досліджень

В даний час, ресурси і можливості лабораторії використовуються в обсязі 80% для навчального процесу. Що залишилися 20% ресурсів дозволяють досліджувати нові технології обробки інформації, перевіряти і готувати до впровадження нові методики подачі навчального матеріалу, виконувати роботи з розширенню електронних бібліотек, підготовляти нові і редагувати діючі електронні підручники, виконувати наукові і дослідницькі роботи використовуючи системи математичного моделювання й автоматизованого проектування.

(повернутися до змісту повернутися до змісту )
 
Повернутися до сторінки кафедри ЕіС Кафедра  
  ІЕСУ, НАУ, Київ, Україна.
На початок сторінки Вгору  
© ELTE WEB DESIGN, 2003-2004.