КАФЕДРА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ і СВІТЛОТЕХНІКИ
Донизу

Воронов Сергій Ігорович
VISUAL BASIC 6.0. Основи технології
// intranet Servers: EIS605, IECS02 / CD-ROM, 2002-2004, 450с.
Анотація
Перелік глав або розділів
Примітки авторів

Анотація

У даному підручнику, який складений на базі посібника користувача по Visual Basic 6.0., розглянуті основні елементи технології програмування в середовищі Visual Basic. При цьому, по можливості, зачіпаються як VBA (Visual Basic for Application), так і деякі риси загальні для систем Visual Basic починаючи з версії 4.0. і закінчуючи 7.0.net. Настільки широкий спектр питань обумовлений спробою розглянути Visual Basic не просто як деяку мову програмування, а показати його як основу технології, у рамках якої, у програміста з'являється можливість гнучкого доступу до програмних рішень цілого напрямку.

Книга адресована студентам технічних спеціальностей, які нехай і НЕ припускають професійно займатися програмуванням, однак розуміють необхідність доведення методик проектування, що характерні для їхньої спеціалізації, до рівня близького до систем автоматизованого проектування (САПР). Освоєння матеріалу книги дозволить читачеві як самостійно створювати такі САПР, так і (що набагато важливіше) грамотно формулювати постановку задач для професійних програмістів.

Книга підготовлена у форматі HTML і обновляється укладачем після кожного циклу лекцій по одному з її розділів. На початок 2004р. на INTRANET сервері EIS605 (Інститут ИЕСУ) доступна п'ята редакція книги.

(повернутися до змісту повернутися до змісту )

Перелік глав або розділів

 1. Введення в Visual Basic
 2. Програмування на Visual Basic (визначення й оператори)
 3. Елементи керування Visual Basic (властивості і методи)
 4. Введення і вивід інформації
 5. Налагодження
 6. Обмін даними між програмними рішеннями
 7. Класи і колекції
 8. Від OLE до ActiveX
 9. Елементи керування ActiveX
 10. Особливості Windows
 11. Робота з базами даних (DAO)
 12. Робота з базами даних (от DAO к ADO)
(повернутися до змісту повернутися до змісту )

Примітки авторів

© При підготовці матеріалів книги використовувалися відкриті джерела з Інтернет, HELP системи в складі Visual Studio ( Basic Ver. 6.0., 7.0.net ), Microsoft Office Ver. 97, 2000, 2002, а також розділи бібліотек бази знань корпорації Microsoft MSDN версій 6.0, 7.0. На жаль, з'ясувати точне авторство деяких (частково використаних у книзі) джерел поки не удалося. Укладач книги приносить свої вибачення авторам таких частково використаних джерел і просить них повідомити йому про себе, а також просить висилати на його адресу ravenkey@i.com.ua різні матеріали з питань Visual Basic для їхнього включення в чергову редакцію книги.

© Укладач: Воронов С.І. . Київ, Україна, 2002 - 2004 гг.

(повернутися до змісту повернутися до змісту )
 
Повернутися до сторінки кафедри ЕіС Кафедра  
  ІЕСУ, НАУ, Київ, Україна.
На початок сторінки Вгору  
© ELTE WEB DESIGN, 2003-2004.