КАФЕДРА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ і СВІТЛОТЕХНІКИ
Донизу

НАУКОВИЙ НАПРЯМОК
Розвиток нових операційних методів аналізу і математичного моделювання динамічних систем на базі апроксимуючих поліноміальних спектрів.
НАУКОВІ КЕРІВНИКИ
д.т.н., проф.,
чл.-корр. НАНУ
Васильєв В. В.


Структура науково-дослідних тематик напрямку
Стендові розробки по тематиках напрямку
Дисертації по тематиках напрямку
Публікації в наукових виданнях
Доповіді на конференціях


Структура науково-дослідних тематик напрямку

 1. Обчислювальні експерименти по дослідженню апроксимаційних методів і версій операційних методів стосовно до моніторингу динамічних систем.
  Науковий керівник: д.т.н., проф. Васильєв В. В.

 2. Розробка нових алгоритмів, що реалізують ефективні методи числено-аналітичної апроксимації сигналів.
  Науковий керівник: д.т.н., проф. Васильєв В. В.

 3. Розробка правил операційної алгебри спектрів для нестандартних операцій над сигналами.
  Науковий керівник: д.т.н., проф. Васильєв В. В.(повернутися до змісту повернутися до змісту )

Стендові розробки по тематиках напрямку

Стендові розробки викладацького складу
 1. Повне найменування стендової розробки.
  Авторы: д.т.н., проф. Прізвище І. п.Б., к.т.н., доц. Прізвище І. п.Б.

 2. Повне найменування стендової розробки.
  Авторы: д.т.н., проф. Прізвище І. п.Б., к.т.н., доц. Прізвище І. п.Б.

 3. Повне найменування стендової розробки.
  Авторы: д.т.н., проф. Прізвище І. п.Б., к.т.н., доц. Прізвище І. п.Б.

Стендові розробки викладачів і студентів
 1. Повне найменування стендової розробки.
  Автори: Прізвище І. п.Б., Прізвище І. п.Б.
  Науковий керівник: д.т.н., проф. Прізвище І. п.Б.

 2. Повне найменування стендової розробки.
  Автори: Прізвище І. п.Б., Прізвище І. п.Б.
  Науковий керівник: д.т.н., проф. Прізвище І. п.Б.(повернутися до змісту повернутися до змісту )

Дисертації по тематиках напрямку

Дисертації заплановані до захисту
№п.п.
Дисертаційна робота
Рік захисту
1.
Прізвище І. п.Б. [Повне найменування дисертаційної роботи]
20XX
2.
Прізвище І. п.Б. [Повне найменування дисертаційної роботи]
20XX
3.
Прізвище І. п.Б. [Повне найменування дисертаційної роботи]
20XX
4.
Прізвище І. п.Б. [Повне найменування дисертаційної роботи]
20XX
Захищені дисертації
№п.п.
Дисертаційна робота
Рік захисту
1.
Прізвище І. п.Б. [Повне найменування дисертаційної роботи] Автореферат (zip-архів)
20XX
2.
Прізвище І. п.Б. [Повне найменування дисертаційної роботи] Автореферат (zip-архів)
20XX
3.
Прізвище І. п.Б. [Повне найменування дисертаційної роботи] Автореферат (zip-архів)
20XX
4.
Прізвище І. п.Б. [Повне найменування дисертаційної роботи] Автореферат (zip-архів)
20XX


(повернутися до змісту повернутися до змісту )

Публікації в наукових виданнях

У даному розділі представлені найбільш значимі (з погляду авторів) публікації по науковому напрямку або публікації, що вийшли останнім часом.

 1. Васильев В. В., Грездов Г. И., Симак Л. А. и др. Моделирование динамических систем: Аспекты мониторинга и обработки сигналов. // Киев, 2002.-342с. - (НАН Украины. Отделение ГМУСЭ ИПМЭ им. Г. Е. Пухова) - ISBN 966-02-0966-5.

 2. Васильев В. В., Симак Л. А., Тодорова А. М. Методы мультиразрешающего анализа сигналов. // Киев, 2002.-36с. - (НАН Украины. Отделение ГМУСЭ ИПМЭ им. Г. Е. Пухова) - ISBN 966-02-0956-8.

 3. Васильєв В. В., Сімак Л. А., Воронова О. С. Операційні методи розв`язання дифереціальних рівнянь на основі апроксимуючих поліноміальних спектрів та їх реалізація в середовищі системи Mathematica. // Вістник НАУ.- №3, 2002.

 4. Васильев В. В., Симак Л. А., Тодорова А. М. Аппроксимация непрерывных сигналов с применением SIMULINK. // Труды Всеросийской научной конференции "Проектирование научных и инженерных приложений в среде MATLAB", 28-29 мая 2002 г. Москва, Россия. - ИПУ РАН, 2002, - ISBN 5-201-149405.

 5. Васильев В. В., Симак Л. А., Воронова О. С. Операционный метод моделирования динамических систем на основе аппроксимирующих импульсных спектров в среде SIMULINK. // Труды Всеросийской научной конференции "Проектирование научных и инженерных приложений в среде MATLAB ", 28-29 мая 2002 г. Москва, Россия. - ИПУ РАН, 2002, -С. 598-603.- ISBN 5-201-149405(повернутися до змісту повернутися до змісту )

Доповіді на конференціях

 1. Прізвище І. п.Б. Повне найменування доповіді // Видавництво, Рік, стор. XXX

 2. Прізвище І. п.Б. Повне найменування доповіді // Видавництво, Рік, стор. XXX

 3. Прізвище І. п.Б. Повне найменування доповіді // Видавництво, Рік, стор. XXX

 4. Прізвище І. п.Б. Повне найменування доповіді // Видавництво, Рік, стор. XXX(повернутися до змісту повернутися до змісту )
 
Повернутися до сторінки кафедри ЕіС Кафедра  
  ІЕСУ, НАУ, Київ, Україна.
На початок сторінки Вгору  
© ELTE WEB DESIGN, 2003-2004.