КАФЕДРА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ і СВІТЛОТЕХНІКИ
Донизу

НАУКОВИЙ НАПРЯМОК
Алгоритми комп'ютерного моніторингу бортових стійких до відмов обчислювальних систем
НАУКОВІ КЕРІВНИКИ
к.т.н., проф. Зеленков О. А.


Структура науково-дослідних тематик напрямку
Публікації в наукових виданнях


Структура науково-дослідних тематик напрямку

 1. Задачі визначення точних характеристик, як у точці дотику, так і на ділянках стабілізації в різних видах іспитів (у тому числі і при статистичному моделюванні) систем автоматичного приземлення і пробігу. Розробка алгоритмів оцінки відповідності таких систем заданим вимогам.
  Науковий керівник: к.т.н., проф. Зеленков О. А.

 2. Задачі поточної оцінки стану систем керування під час експлуатації.
  Науковий керівник: к.т.н., проф. Зеленков О. А.

 3. Задачі оцінки надійності як самих бортових стійких до відмов обчислювальних систем, так і їхнього програмного забезпечення.
  Науковий керівник: к.т.н., проф. Зеленков О. А.(повернутися до змісту повернутися до змісту )

Публікації в наукових виданнях

 1. Белогородский С.Л., Синицын Б.С., Зеленков А. А., Мирошниченко О.Г. Применение методов математической статистики при анализе точности бортовых систем автоматизированного управления. // Москва, “Измерения, контроль, автоматизация”, 1981, № 3 (37)

 2. Зеленков А. А. Алгоритмы контроля надежности бортовых отказоустойчивых вычислительных систем на этапе эксплуатации. // Кибернетика и вычислительная техника, Вып. 122, 1999

 3. Зеленков А. А. Контроль надежности программного обеспечения бортовых отказоустойчивых вычислительных систем. // Київ, Вісник НАУ № 1-2, 2000

 4. Зеленков А. А. Алгоритмы оценки точностных характеристик процессов автоматического разбега и пробега самолета. // Дніпропетровськ, Зб. Нау-кових праць “Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій”, Т.3, 2000.

 5. Зеленков А. А. Непараметрическая оценка точностных характеристик системы управления автоматической посадкой самолета в процессе моделирования и летных испытаний. // Дніпропетровськ, Зб. Науко- вих праць “Актуальні проб-леми автоматизації та ін- формаційних технологій”, Т.2.

 6. Зеленков А. А. Оценка живучести бортовых отказоустойчивых систем управления. // Специальная техника и вооружение, № 3, 2001.

 7. Зеленков А. А. Устройство для определения изменения свойств случайного процесса. // АС. СССР N1205154 ( Авторское свидетельство )

 8. Зеленков А. А. Пристрій для моделювання імовірнісного графа. // Патент України № 34114А,бюл. № 1, 2001

 9. Зеленков А. А. Пристрій для моделювання імовірності відмов технічної системи. // Патент України № 34309А,бюл. № 1, 2001

 10. Зеленков А. А. Пристрій для моделювання оцінки надійності програмних засобів. // Патент України № 36399А,бюл. № 3, 2001(повернутися до змісту повернутися до змісту )
 
Повернутися до сторінки кафедри ЕіС Кафедра  
  ІЕСУ, НАУ, Київ, Україна.
На початок сторінки Вгору  
© ELTE WEB DESIGN, 2003-2004.