КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ
На дополнительное меню страницы меню  

СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ТОВАРИСЬТВО
НАОЧНІ НАПРЯМКИ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ПРОЕКТИ

Напрям наукових досліджень
Науково-досліднецькі проекти
План студенськіх робіт

Напрям наукових досліджень.

Назва наукового направлення
Научні
керівникі
1. Моделювання фізичних процессів за допомогою інноваційних технологій.
к.ф-м.н., доцент.
Бовтрук А.Г.
2.Дослідження кореляцій між температурой возгорання у закритому тіглі та температурой початку перегонки світлих нафтопродуктів.
к.т.н., доцент.
Лахін Б.Ф.
3.Дослфдження діелектричної провідності та тангенса діелектричних потерь углеродних речовин за час електрофізичного впливу.
к.т.н., доцент.
Морозов В.І.


(вернуться к оглавлению повернутися до змісту )

Наочно-дослідницькі проекти

Назва наочно-дослідницького проекту
Научні
керівники
1.Віртуальна лабораторна робота "Вимирювання сили струму та напруги у електричному колі".
к.п.н., доцент.
Рудницька Ж.О.
2.Моделювання коливань механічних маятників.
к.т.н., доцент.
Чернега П.І.
3.Розрахунок радіальної складової хвильової функції, яка описує рух електрона у полі ядра в положенях 1S,2P,3d та 4f.
к.ф-м.н., доцент.
Герасименко Ю.Т.


(вернуться к оглавлению повернутися до змісту )

План студенськіх робіт

Назва студенськіх проектів на 2003/2004
Наочні
керівники
1. Тунельні явища.
к.ф-м.н., доцент.
Чернега П.І.
2. Когеренті хвилі в природі.
к.ф-м.н., доцент.
Бовтрук А.Г.
3. Фотосинтез у нашому житті.
к.т.н., доцент.
Лахін Б.Ф.
4. Загадки шаровойї молнії.
к.т.н., доцент.
Лахин Б.Ф.
5. Торсионні поля-фізика та релігія.
к.п.н., доцент.
Рудницкая Ж.О.
6. Криогенні сполуки.
к.т.н., доцент.
Морозов В.І.
7. Магнітні сполуки.
к.т.н., доцент.
Морозов В.І.
8. Фізичні закони та управління літаком.
к.т.н., доцент.
Благовістна В.І.
9. Энергетика черных дыр.
к.т.н., доцент.
Вяла А.П.
10. Історичні аспекти розвитку квантової фізики.
к.т.н., доцент.
Максимов С.Л.
11. Высокотемпературна надпровідність.
к.ф-м.н., доцент.
Мартинчук К.К.
12. Розробка единої фізичної картини світу.
к.ф-м.н., доцент.
Слипухина І.А.
13. Фізика снігу.
к.ф-м.н., доцент.
Слипухина І.А.
14. Визначення власних значень энергії та нормованих функцій частинок масой m,за час руху у сферично сіметричній потенціальній ямі у s стані, при n=1;2;3.
к.ф-м.н., доцент.
Герасименко Ю.Т.
15. Визначення радіальної частини хвильової функції R(r) у p-положеннях (l=1), при движении частинки у сіметричній потенціальній ямі з абсолютно непрозорими стінками.
к.ф-м.н., доцент.
Герасименко Ю.Т.

(вернуться к оглавлению
повернутися до змісту )

 
Вернутся к странице кафедры Вернутися  
  ИЭиСУ, НАУ, Киев, Украина.
На начало страницы вгору  
© ELTE WEB DESIGN, 2003-2004.